ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT Q2 2019

Report this content

ZINZINO SKRUVAR UPP INTÄKTSPROGNOSEN

Stark tillväxt i Centraleuropa kombinerat med god utveckling på flertalet andra marknader bidrog till att de totala intäkterna ökade med 23% till 179,5 (145,5) MSEK under det andra kvartalet.

Under kvartalet har en lyckad lansering i Australien genomförts och det snabbt stigande antalet kunder och distributörer på marknaden gör att ett lokalt kontor i Adelaide nu etableras. Utöver det har Zinzino lanserat den nya produkten Essent, nästa generations kapselbaserade kosttillskott inom Omega-3 och tillika ett nytt mycket viktigt verktyg för den nordamerikanska marknaden.

Ackumulerat januari till juni steg de totala intäkterna med 22% till 347,8 (284,8) MSEK. Den goda försäljningstillväxten hittills i år kombinerat med förväntningarna på andra halvåret gör att styrelsen och ledningen i Zinzino nu skriver upp intäktsprognosen för 2019 till det att de totala intäkterna förväntas överstiga 700 (577) MSEK.

APRIL -JUNI

• De totala intäkterna ökade 23% till 179,5 (145,5) MSEK
• Bruttovinsten uppgick till 55,0 (47,6) MSEK och bruttovinstmarginalen till 30,6% (32,7%).
• EBITDA uppgick till 11,0 (9,4) MSEK och EBITDA-marginalen till 6,1% (6,5%)  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,9 (2,0) MSEK  
• Utökad etablering i Australien efter lyckad lansering
• Lansering av Zinzino Essent – nästa generations kosttillskott inom Omega-3

JANUARI-JUNI

• De totala intäkterna ökade 22% till 347,8 (284,8) MSEK
• Bruttovinsten uppgick till 106,3 (96,0) MSEK och bruttovinstmarginalen till 30,6% (33,7%).
• EBITDA uppgick till 22,8 (22,1) MSEK och EBITDA-marginalen till 6,6% (7,8%)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,8 (16,4) MSEK
• Likvida medel på balansdagen uppgick till 30,8 (42,9) MSEK
• Styrelsen i Zinzino justerar upp prognosen för 2019 till det att de totala intäkterna förväntas överstiga 700 (577) MSEK

    
För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 30 Augusti 2019.

       
Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 34 marknader i Europa, Nordamerika och Australien. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North.

Taggar: