ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2018

STARK TILLVÄXT I KOMBINATION MED GOD LÖNSAMHET DRIVET AV POSITIV UTVECKLING I CENTRALEUROPA

Lansering av nya digitala verktyg under kvartalet i kombination med Zinzinos engagerade distributörers insatser på de olika marknader resulterade i att försäljningen ökade med 16% jämfört med samma period förra året. De nordiska länderna stod för över 70% av omsättningen men Tyskland, Schweiz, Österrike, Spanien, Rumänien och Ungern fortsatte att öka starkt under tredje kvartalet. Förutom satsning på nya digitala säljverktyg har även Zinzino utökat verksamheten i Ungern och Rumänien för att hantera den snabbt växande kundmassan i regionen. Under tredje kvartalet har dessutom Zinzinos Brand book lanserats i syfte för att stärka Zinzinos varumärke och medvetenheten om bolaget. 

”Vi ser tillbaka på ytterligare ett sammantaget positivt kvartal i linje med våra målsättningar. Vi är nöjda med 16 % tillväxt i kombination med hög lönsamhet - helt enligt våra förväntningar” skriver Dag Bergheim Pettersen, CEO, i sin kommentar till rapporten.

JULI-SEPTEMBER

 • Totala intäkter ökade med 16% till 139,8 (120,1) MSEK
 • Bruttovinsten ökade med 20% och uppgick till 46,0 (38,3) MSEK
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 32,9% (31,9%).
 • EBITDA uppgick till 6,2 (5,8) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 4,4% (4,8%)
 • Zinzino utökar verksamheten i Ungern och Rumänien efter rejäl försäljningstillväxt i regionen.
 • Lansering av Zinzino Hub – ett kraftfullt digitalt försäljningsverktyg

JANUARI-SEPTEMBER

 • Totala intäkter ökade med 9 % till 421,7 (385,6) MSEK
 • Bruttovinsten ökade med 21% och uppgick till 139,0 (114,5) MSEK
 • Bruttovinstmarginalen ökade med 3,3 procentenheter till 33,0% (29,7%).
 • EBITDA ökade med 53% och uppgick till 20,1 (13,1) MSEK
 • EBITDA-marginalen ökade med 1,4 procentenheter till 4,8% (3,4%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,8 (27,4) MSEK
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 49,9 (38,3) MSEK

 
För mer information vänligen kontakta
:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700 www.zinzino.com


Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12

Certified Adviser:
Erik Penser Bank Aktiebolag


Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 15 november 2018.

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 34 marknader i Europa, Nordamerika och Australien. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Sydney. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North.