ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2020

Report this content

ZINZINOS BÄSTA KVARTAL NÅGONSIN - HÖJER VINSTPROGNOSEN MARKANT

Tredje kvartalet 2020 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia. Totala intäkter i koncernen ökade med 51% och uppgick till 281,8 (186,5) mSEK. Detta efter försäljningstillväxt i samtliga regioner. Starkast tillväxt återfanns fortsatt i de centraleuropeiska länderna men även Nordamerika ökade rejält under kvartalet.

Även lönsamheten var mycket god och EBITDA-resultatet uppgick till 28,8 (4,4) mSEK för kvartalet. EBITDA-marginalen uppgick därmed till rekordhöga 10,2% (2,4%). Marginalförbättringen var resultatet av ökad lönsamhet på bruttonivå i kombination med skalfördelar som uppkommit, främst genom förbättrad effektivitet inom IT-system och organisationen.

Den goda tillväxten i kombination med ökad effektivitet medför att intäkterna nu ökar i snabbare takt än bolagets kostnadsbas. Givet utfallet under tredje kvartalet justeras nu den förväntade EBITDA-marginalen för 2020 upp två procentenheter till att överstiga minst 6,5%.

I början av juli 2020 lanserade en ny version av www.zinzinotest.com, sidan där över 500 000 analyser av blodtester redovisats, nu med fräsch uppdaterad funktionalitet, design och layout. Under kvartalet flyttade bolaget upp till Premier-segmentet av First North Growth Market i syfte att öka möjligheterna till ett större internationellt och institutionellt ägande. Förvärvet av VMA-Life bolagen slutfördes också under kvartalet och Hong Kong hade säljstart för Zinzinos produktutbud den 8 oktober.

JULI – SEPTEMBER

 • De totala intäkterna ökade 51% till 281,8 (186,5) mSEK 
 • Bruttovinsten uppgick till 81,2 (51,1) mSEK Bruttovinstmarginalen uppgick till 28,8% (27,4%) 
 • EBITDA uppgick till 28,8 (4,4) mSEK och EBITDA-marginalen till 10,2% (2,4%) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,0 (30,1) mSEK

JANUARI - SEPTEMBER

 • De totala intäkterna ökade 49% till 798,2 (534,3) mSEK 
 • Bruttovinsten uppgick till 238,3 (157,4) mSEK, varav jämförelsestörande poster gällande redovisning av säljprovisioner uppgick till 22,2 mSEK. Bruttovinstmarginalen uppgick till 29,9% (29,5%) 
 • EBITDA uppgick til 71,1 (27,2) mSEK och EBITDA-marginalen till 8,9% (5,1%) 
 • Justerad EBITDA uppgick till 48,9 (27,2) mSEK och den justerade EBITDA-marginalen till 6,1% (5,1%)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 64,5 (47,9) mSEK 
 • Likvida medel på balansdagen uppgick till 113,1 (56,2) mSEK 
 • Styrelsen justerar upp den förväntade EBITDA-marginalen med två procentenheter till minst 6,5% för helåret.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollblom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 20:e november 2020.


Zinzino AB (publ.) är ett globalt företag inom direktförsäljning som marknadsför och säljer testbaserade kosttillskotts-, hudvårds- och livsstilsprodukter. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hong Kong och Malaysia. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Taggar: