• news.cision.com/
  • Zinzino/
  • ZINZINO AB (PUBL): ENGÅNGSEFFEKT PGA ÄNDRAD REDOVISNING FÖR DISTRIBUTÖRSERSÄTTNING FÖRBÄTTRAR Q1 2020 MED 22,2 MSEK FÖRE SKATT

ZINZINO AB (PUBL): ENGÅNGSEFFEKT PGA ÄNDRAD REDOVISNING FÖR DISTRIBUTÖRSERSÄTTNING FÖRBÄTTRAR Q1 2020 MED 22,2 MSEK FÖRE SKATT

Report this content

Till följd av ändring av redovisningen för ersättning till distributörer kommer Zinzino att redovisa ett väsentligt förbättrat resultat under första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period föregående år. Engångseffekten pga. den ändrade redovisningen uppgick till 22,2 mSEK före skatt och avser utbetalda säljprovisioner för förutbetalda intäkter per 2020.03.31.

Rörelseresultat före avskrivningar justerat för engångseffekt av den ändrade redovisningen för ersättning till distributörer uppgick till 26,3 (11,8) mSEK. Koncernens EBITA marginal uppgick till 10,9% (7,0%).

Resultatförbättringen medförde att koncernens soliditet per 2020.03.31 ökade med 5 procentenheter och uppgick till 14 %. Det egna kapitalet uppgick till 51,5 mSEK och likvida medel till 107,9 mSEK.

Tidigare har kostnadsersättningarna redovisats under den period säljtjänsterna utförts medan intäkten för den försålda varan tagits först vid leverans. Genom en mindre justering i de allmänna villkoren gentemot distributörerna kommer kostnaderna redovisas under samma period som intäkterna varvid matchningen av intäkt och kostnad blir bättre. Förändringen kommer inte påverka distributörerna som kommer få sin ersättning utbetald enligt samma modell som tidigare, utan någon fördröjning.

Zinzino kommer inte att ge några kommentarer fram till dess att rapporten för det första kvartalet 2020 publiceras den 14 maj 2020, cirka klockan 08:00.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollblom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 12.00 den 5:e maj 2020.

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar