ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT 2017

För 2017 uppgick de totala intäkterna till 540,3 (478,9)* MSEK vilket motsvarade en ökning med 13%

Zinzinos totala intäkter för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 154,7 (144,5)* MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på 7 % jämfört med motsvarande period 2016.

Flertalet marknader visade stark tillväxt under kvartalet. Tyskland ökade med 110%. De nyetablerade EU-marknaderna ökade sammanlagt med 109%.  I Baltikum fortsatte den starka försäljningstillväxten i Lettland som ökade med 82%. De omsättningsstarka marknaderna Sverige och Finland ökade under fjärde kvartalet med 41% respektive 24%.

* Jämförelsetal justerade med hänsyn till ny redovisningspolicy avseende valutarelaterade intäkter och kostnader.    

För mer information vänligen kontakta: Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn + 47 93 22 57 00 www.zinzino.se  

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn + 46 (0) 70-190 03 12
Certified Adviser: Erik Penser bank    

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 15.00 den 10 januari 2018.
    

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som opererar i Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 33 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North. Zinzino blev 2016 både utnämnt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag” och Dagens Industris Gasellföretag.

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar