ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT 2018

Stabil försäljningstillväxt under 2018, totala intäkter ökade med 8% mot föregående år.

Zinzinos totala intäkter för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 164,0 (154,7) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på 6% i jämförelse med motsvarande period 2017.

Ackumulerat för 2018 uppgick de totala intäkterna till 585,6 (540,3) MSEK vilket motsvarade en ökning med 8% jämfört med föregående år.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, MSEK Q4 2018 Q4 2017 Förändring Helår 2018 Helår 2017 Förändring
Norden 110,8 121,8 -9% 418,9 426,6 -2%
Baltikum 13,0 11,6 13% 44,8 39,6 13%
Centraleuropa 30,5 13,0 134% 90,2 42,3 113%
Sydeuropa 4,0 3,0 33% 10,7 8,1 32%
Nordamerika 5,5 5,4 2% 21,0 23,8 -12%
164,0 154,7 6% 585,6 540,3 8%


Segment, MSEK Q4 2018 Q4 2017 Förändring Helår 2018 Helår 2017 Förändring
Health 119,2 109,3 10% 426,4 379,4 13%
Coffee 11,6 13,1 -7% 42,5 46,8 -8%
Övrigt 17,3 15,9 0% 53,1 49,4 5%
Faun 15,9 16,4 -4% 63,6 64,7 -2%
164,0 154,7 6% 585,6 540,3 8%

”Våra intäkter för det gångna året var i linje med vår prognos men vi förväntar oss ökad tillväxt under 2019 i kombination med expandering till flera spännande marknader, avslutar Dag Bergheim Pettersen, VD Zinzino"

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700 www.zinzino.se
Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12 
Certified Adviser:
Erik Penser Bank Aktiebolag : +46 (0)8 463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se 

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 09.00 den 29 januari 2019.

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 34 marknader i Europa, Nordamerika och Australien. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Sydney. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar