ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT 2018

Stabil försäljningstillväxt under 2018, totala intäkter ökade med 8% mot föregående år.

Zinzinos totala intäkter för fjärde kvartalet 2018 uppgick till 164,0 (154,7) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på 6% i jämförelse med motsvarande period 2017.

Ackumulerat för 2018 uppgick de totala intäkterna till 585,6 (540,3) MSEK vilket motsvarade en ökning med 8% jämfört med föregående år.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, MSEK Q4 2018 Q4 2017 Förändring Helår 2018 Helår 2017 Förändring
Norden 110,8 121,8 -9% 418,9 426,6 -2%
Baltikum 13,0 11,6 13% 44,8 39,6 13%
Centraleuropa 30,5 13,0 134% 90,2 42,3 113%
Sydeuropa 4,0 3,0 33% 10,7 8,1 32%
Nordamerika 5,5 5,4 2% 21,0 23,8 -12%
164,0 154,7 6% 585,6 540,3 8%


Segment, MSEK Q4 2018 Q4 2017 Förändring Helår 2018 Helår 2017 Förändring
Health 119,2 109,3 10% 426,4 379,4 13%
Coffee 11,6 13,1 -7% 42,5 46,8 -8%
Övrigt 17,3 15,9 0% 53,1 49,4 5%
Faun 15,9 16,4 -4% 63,6 64,7 -2%
164,0 154,7 6% 585,6 540,3 8%

”Våra intäkter för det gångna året var i linje med vår prognos men vi förväntar oss ökad tillväxt under 2019 i kombination med expandering till flera spännande marknader, avslutar Dag Bergheim Pettersen, VD Zinzino"

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700 www.zinzino.se
Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12 
Certified Adviser:
Erik Penser Bank Aktiebolag : +46 (0)8 463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se 

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 09.00 den 29 januari 2019.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar