ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT 2019

Report this content

Stark försäljningstillväxt under 2019; totala intäkter under fjärde kvartalet ökade med 47% och totala intäkter helåret 2019 ökade med 33%, jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 84% till 66,3 (36,1) MSEK i december. Hög andel intern produktion under december medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 56% och uppgick till 2,8 (6,3) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 64% till 69,3 (42,4) MSEK jämfört med föregående år.

Fjärde kvartalet 2019 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia; de Zinzino baserade intäkterna för oktober-december steg med 57% till 219,9 (140,4) MSEK jämfört med föregående år. Totala intäkter i koncernen ökade med 47% och uppgick till 230,0 (156,3) MSEK.

Koncernens ackumulerade försäljning januari - december 2019 ökade med 33% till 765,2 (577,1) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 19-dec 18-dec Förän-dring Q4  2019 Q4 2018 Förän-dring Ack 2019 Ack 2018 Förän-dring
Baltikum 5,0 3,4 47% 15,9 12,9 23% 54,4 44,5    22%
Norden 29,1 22,5 29% 104,3 90,8 15% 378,9 361,5      5%
Övriga Europa 29,0 8,8 230% 87,2 31,2 179% 252,0 86,7  190%
Nordamerika 2,0 1,4 40% 6,7 5,5 22% 23,6 20,9    13%
Australien 1,4 0,0   5,8 0,0   10,5 0,0  
Zinzino 66,6 36,1 84% 219,9 140,4 57% 719,4 513,6    40%
Faun Pharma 2,8 6,3 -56% 10,1 15,8 -36% 45,7 63,6  -28%
Zinzino Group 69,3 42,4 64% 230,0 156,3 47% 765,2 577,1   33%

Försäljningssiffrorna är framtagna enligt IFRS. Justering för IFRS 15, intäkt från kunder har påverkat jämförelsetal.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 15.00 den 13e januari 2020.

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar