ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT 2020

Report this content

Stark försäljningstillväxt under 2020: Totala intäkter ökade med 44 % under fjärde kvartalet och totala intäkter 2020 ökade med 48 %, jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i många regioner och länder bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 77 % till 127,9 (72,3) MSEK i december. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 158 % och uppgick till 6,2 (2,4) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 80 % till 134,1 (74,7) MSEK jämfört med föregående år.

Fjärde kvartalet 2020 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia; de Zinzino-baserade intäkterna för oktober–december steg med 43 % till 323,9 (226,7) MSEK jämfört med föregående år. Totala intäkter i koncernen ökade med 44 % och uppgick till 341,4 (236,3) MSEK.

Koncernens ackumulerade försäljning januari–december 2020 ökade med 48 % till 1139,6 (770,6) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 20-dec 19-dec Förändring Q4 2020 Q4 2019 Förändring Ack 2020 Ack 2019 Förändring
Norden 37,7 36,8 2% 107,9 110,0 -2% 397,6 387,0 3%
Övriga Europa 72,7 27,8 162% 168,6 87,4 93% 540,2 249,7 116%
Baltikum 8,3 4,7 77% 21,8 16,7 30% 70,6 55,0 28%
Nordamerika 3,9 1,3 200% 11,0 6,8 61% 37,9 22,9 66%
APAC 5,3 1,7 212% 14,6 5,8 152% 33,6 10,6 217%
Zinzino 127,9 72,3 77% 323,9 226,7 43% 1 079,9 725,2 49%
Faun Pharma 6,2 2,4 158% 17,5 9,6 82% 59,7 45,4 31%
Zinzino Group 134,1 74,7 80% 341,4 236,3 44% 1 139,6 770,6 48%

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:

Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 09.00 den 7e januari 2021.

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar