ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2018

Fortsatt god försäljningstillväxt under andra kvartalet; intäkterna ökade med 5 % mot föregående år. 

Zinzinos totala intäkter för andra kvartalet 2018 uppgick till 144,7 (137,3) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på 5% i jämförelse med motsvarande period 2017.

Ackumulerat för januari - juni 2018 uppgick de totala intäkterna till 282,2 (265,5) MSEK vilket motsvarade en ökning med 6% jämfört med motsvarande period föregående år.

Flertalet marknader visade stark tillväxt under andra kvartalet. De nyetablerade Europamarknaderna ökade sammanlagt med 201%. Bland dem ökade den ungerska marknaden i särklass mest då den totala intäkten för kvartalet uppgick 4,6 (0,1) MSEK. Tyskland ökade med 100%. I Baltikum fortsatte den starka försäljning­stillväxten i Lettland som ökade med 58%. Även i Holland ökade försäljningen starkt med hela 55% efter att ha varit en stabil men ej växande marknad under längre tid. De omsättningsstarka marknaderna Sverige och Danmark ökade med 13% respektive 10% under det andra kvartalet.  

För mer information vänligen kontakta: Dag Bergheim Pettersen, VD Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700 www.zinzino.se

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12  

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag
Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentlig-görande kl. 13.00 den 5 juli 2018.
  
  
Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställ­da och finns på 33 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North. Zinzino blev 2016 både utnämnt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag 2015” och Dagens Industris Gasellföretag.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar