ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT APRIL 2019

Stark försäljningstillväxt under april; Zinzinos försäljning steg med 36% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 29% jämfört med föregående år. 

Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 36% till 53,4 (39,4) MSEK. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 8% och uppgick till 6,1 (6,6) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 29% till 59,5 (46,0) MSEK jämfört med föregående år.

Ackumulerat januari-april ökade intäkterna med 24% 227,7 (183,7) jämfört med motsvarande period föregående år.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,Msek 19-apr 18-apr Förändring Ack 2019 Ack 2018 Förändring
Baltikum 4,4 3,7 20% 18,0 14,1 27%
Norden 29,1 29,0 1% 125,7 121,9 3%
Övriga Europa 17,4 5,3 229% 60,4 19,6 209%
Nordamerika 2,1 1,5 46% 7,3 6,3 16%
Australien 0,3 0,0 0,3 0,0
Zinzino 53,4 39,4 36% 211,7 161,9 31%
Faun Pharma 6,1 6,6 -8% 16,0 21,8 -26%
Zinzino Group 59,5 46,0 29% 227,7 183,7 24%

Försäljningssiffrorna är framtagna enligt IFRS. Justering för IFRS 15, intäkt från kunder har påverkat jämförelsetal.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 zinzino.com

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12

Certified Adviser
Erik Penser Bank Aktiebolag: +46 (0)8 463 83 00 Email: certifiedadviser@penser.se 

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-örordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 10.00 den 14 maj 2019. 

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hong Kong och Malaysia. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar