ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT APRIL 2019

Report this content

Stark försäljningstillväxt under april; Zinzinos försäljning steg med 36% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 29% jämfört med föregående år. 

Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 36% till 53,4 (39,4) MSEK. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 8% och uppgick till 6,1 (6,6) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 29% till 59,5 (46,0) MSEK jämfört med föregående år.

Ackumulerat januari-april ökade intäkterna med 24% 227,7 (183,7) jämfört med motsvarande period föregående år.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,Msek 19-apr 18-apr Förändring Ack 2019 Ack 2018 Förändring
Baltikum 4,4 3,7 20% 18,0 14,1 27%
Norden 29,1 29,0 1% 125,7 121,9 3%
Övriga Europa 17,4 5,3 229% 60,4 19,6 209%
Nordamerika 2,1 1,5 46% 7,3 6,3 16%
Australien 0,3 0,0 0,3 0,0
Zinzino 53,4 39,4 36% 211,7 161,9 31%
Faun Pharma 6,1 6,6 -8% 16,0 21,8 -26%
Zinzino Group 59,5 46,0 29% 227,7 183,7 24%

Försäljningssiffrorna är framtagna enligt IFRS. Justering för IFRS 15, intäkt från kunder har påverkat jämförelsetal.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 zinzino.com

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12

Certified Adviser
Erik Penser Bank Aktiebolag: +46 (0)8 463 83 00 Email: certifiedadviser@penser.se 

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-örordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 10.00 den 14 maj 2019. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar