ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT APRIL 2020

Report this content

Stark försäljningstillväxt under april; Zinzinos totala intäkter ökade med 53% jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 64% till 83,9 (51,3) MSEK i april. Hög andel intern produktion medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 40% och uppgick till 3,6 (6,0) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 53% till 87,5 (57,3) MSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-april 2020 ökade med 46% till 329,6 (225,0) MSEK.
 

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 20-apr 19-apr Förändring Ack 2020 Ack 2019 Förändring
Norden 31,8 29,5 8% 128,0 122,8 4%
Övriga Europa 42,4 15,3 177% 146,4 60,6 142%
Baltikum 5,6 4,3 30% 22,6 17,8 27%
Nordamerika 2,6 1,8 44% 10,5 7,5 40%
Australien 1,5 0,4 275% 5,1 0,4 1175%
Zinzino 83,9 51,3 64% 312,6 209,1 49%
Faun Pharma 3,6 6,0 -40% 17,0 15,9 7%
Zinzino Group 87,5 57,3 53% 329,6 225,0 46%

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 13.00 den 5e maj 2020.

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar