ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT APRIL 2021

Report this content

Stark försäljningstillväxt under april: Zinzinos totala intäkter ökade med 21 % jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 17 % till 98,7 (84,2) mSEK i april. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 97 % och uppgick till 7,5 (3,8) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 21 % till 106,2 (88,0) mSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-april 2021 ökade med 33 % till 439,7 (330,2) mSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 21-apr 20-apr Förändring Ack 2021 Ack 2020 Förändring
Norden 29,0 31,5 -8% 123,1 127,8 -4%
Centraleuropa 16,9 13,4 26% 70,9 48,4 46%
Östeuropa 26,4 24,0 10% 107,5 80,2 34%
Syd & Västeuropa 11,4 5,1 124% 44,9 17,3 160%
Baltikum 5,8 5,7 2% 24,5 22,4 9%
Nordamerika 3,7 3,0 23% 18,3 11,5 59%
Asien-Stillahavsregionen 5,5 1,5 267% 25,7 5,3 385%
Zinzino 98,7 84,2 17% 414,9 312,9 33%
Faun Pharma 7,5 3,8 97% 24,8 17,3 43%
Zinzino Group 106,2 88,0 21% 439,7 330,2 33%
 

Länder i regioner:

-Norden: Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge, Sverige

-Central Europa: Österrike, Tyskland, Schweiz

-Östeuropa: Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien

-Syd & Västeuropa: Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien

-Baltikum: Estland, Lettland, Litauen

-Nordamerika: Kanada, USA

-Asien-Stillahavsregionen: Australien, Hongkong, Indien, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand

 

För mer information vänligen kontakta: Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

 

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, email:  marcus.tollbom@zinzino.com

 

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

 

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 13.00 den 4e maj 2021.
 

Zinzino AB (publ.) är ett globalt företag inom direktförsäljning som marknadsför och säljer testbaserade kosttillskotts-, hudvårds- och livsstilsprodukter. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hongkong och Malaysia. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media