ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT AUGUSTI 2020

Report this content

Stark försäljningstillväxt under augusti: Zinzinos totala intäkter ökade med 45 % jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 50 % till 82,0 (54,7) MSEK i augusti. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 19 % och uppgick till 3,4 (4,2) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 45 % till 85,4 (58,9) MSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-augusti 2020 ökade med 47 % till 690,9 (469,7) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 20-aug 19-aug Förändring Ack 2020 Ack 2019 Förändring
Norden 30,7 28,3 8% 254,2 245,0 4%
Övriga Europa 42,0 19,6 114% 321,5 140,3 129%
Baltikum 4,9 4,0 23% 43,3 34,9 24%
Nordamerika 2,9 1,8 61% 23,0 14,9 54%
Australien 1,5 1,0 50% 12,1 2,9 317%
Zinzino 82,0 54,7 50% 654,1 438,0 49%
Faun Pharma 3,4 4,2 -19% 36,8 31,7 16%
Zinzino Group 85,4 58,9 45% 690,9 469,7 47%

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 11.15 den 7e september 2020.

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar