ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT AUGUSTI 2021

Report this content

Stark försäljningstillväxt under augusti: Zinzinos totala intäkter ökade med 14 % jämfört med föregående år.

Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 13 % till 92,2 (81,9) mSEK i augusti. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 37 % och uppgick till 4,8 (3,5) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 14 % till 97,0 (85,4) mSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-augusti 2021 ökade med 23 % till 851,3 (690,9) mSEK.  

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 21-aug 20-aug Förändring Ack 2021 Ack 2020 Förändring
Norden 27,2 29,8 -9% 241,3 252,8 -5%
Centraleuropa 17,2 15,3 12% 142,9 109,2 31%
Östeuropa 24,5 19,6 25% 209,8 163,1 29%
Syd- & Västeuropa 9,8 7,2 36% 91,0 47,7 91%
Baltikum 5,0 4,9 2% 46,0 43,3 6%
Nordamerika 4,0 3,6 11% 33,0 25,5 29%
Asien-Stillahavsregionen 4,5 1,5 200% 46,0 12,5 268%
Zinzino 92,2 81,9 13% 810,0 654,1 24%
Faun Pharma 4,8 3,5 37% 41,3 36,8 12%
Zinzino Group 97,0 85,4 14% 851,3 690,9 23%
 

Länder i regioner:

-Norden: Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge, Sverige

-Centraleuropa: Österrike, Tyskland, Schweiz

-Östeuropa: Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien

-Syd- & Västeuropa: Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien

-Baltikum: Estland, Lettland, Litauen

-Nordamerika: Kanada, USA

-Asien-Stillahavsregionen: Australien, Hongkong, Indien, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand

 

För mer information vänligen kontakta:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

 

Bilder för fri publicering:

Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

 

Certified Adviser:

Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

 

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl 15.00 den 3e september 2021.

Zinzino är ett globalt D2C-företag från Skandinavien specialiserat på biomarkörbaserade personanpassade kosttillskott och hälsoteknik. Det grundades 2005 och är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets testbaserade och vetenskapligt beprövade kosttillskott finns för närvarande på 97 marknader över hela världen.

Zinzino äger de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor är beläget i Göteborg i Sverige och ytterligare kontor finns i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hongkong, Malaysia och Indien.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media