ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT FEBRUARI 2019

Stark försäljningstillväxt under februari; Zinzinos försäljning steg med 21% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 18% jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i flera regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 21% till 50,1 (41,4) MSEK. Högre andel intern produktion under månaden medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 22% och uppgick till 2,9 (3,7) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 18% till 53,0 (45,1) MSEK jämfört med föregående år.

Ackumulerat januari-februari steg intäkterna med 16% till 106,5 (91,9) MSEK jämfört med föregående år.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, MSEK 19-feb 18-feb Förändring Ack 2019 Ack 2018 Förändring
Norden 29,8 31,2 -4% 60,7 61,7 -2%
Baltikum 4,7 3,6 29% 9,0 7,3 23%
Övriga Europa 13,6 5,1 168% 26,6 9,4 182%
Nordamerika 2,0 1,5 29% 3,7 3,2 16%
Zinzino 50,1 41,4 21% 100,0 81,6 23%
Faun Pharma 2,9 3,7 -22% 6,5 10,3 -37%
Zinzino Group 53,0 45,1 18% 106,5 91,9 16%

  
För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700 www.zinzino.com
Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12 
Certified Adviser:
Erik Penser Bank Aktiebolag, tfn +46 (0) 8 463 83 00
email: certifiedadviser@penser.se

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hong Kong och Malaysia. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar