ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT FEBRUARI 2019

Report this content

Stark försäljningstillväxt under februari; Zinzinos försäljning steg med 21% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 18% jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i flera regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 21% till 50,1 (41,4) MSEK. Högre andel intern produktion under månaden medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 22% och uppgick till 2,9 (3,7) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 18% till 53,0 (45,1) MSEK jämfört med föregående år.

Ackumulerat januari-februari steg intäkterna med 16% till 106,5 (91,9) MSEK jämfört med föregående år.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, MSEK 19-feb 18-feb Förändring Ack 2019 Ack 2018 Förändring
Norden 29,8 31,2 -4% 60,7 61,7 -2%
Baltikum 4,7 3,6 29% 9,0 7,3 23%
Övriga Europa 13,6 5,1 168% 26,6 9,4 182%
Nordamerika 2,0 1,5 29% 3,7 3,2 16%
Zinzino 50,1 41,4 21% 100,0 81,6 23%
Faun Pharma 2,9 3,7 -22% 6,5 10,3 -37%
Zinzino Group 53,0 45,1 18% 106,5 91,9 16%

  
För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700 www.zinzino.com
Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12 
Certified Adviser:
Erik Penser Bank Aktiebolag, tfn +46 (0) 8 463 83 00
email: certifiedadviser@penser.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar