ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT FEBRUARI 2019

Stark försäljningstillväxt under februari; Zinzinos försäljning steg med 21% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 18% jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i flera regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 21% till 50,1 (41,4) MSEK. Högre andel intern produktion under månaden medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 22% och uppgick till 2,9 (3,7) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 18% till 53,0 (45,1) MSEK jämfört med föregående år.

Ackumulerat januari-februari steg intäkterna med 16% till 106,5 (91,9) MSEK jämfört med föregående år.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, MSEK 19-feb 18-feb Förändring Ack 2019 Ack 2018 Förändring
Norden 29,8 31,2 -4% 60,7 61,7 -2%
Baltikum 4,7 3,6 29% 9,0 7,3 23%
Övriga Europa 13,6 5,1 168% 26,6 9,4 182%
Nordamerika 2,0 1,5 29% 3,7 3,2 16%
Zinzino 50,1 41,4 21% 100,0 81,6 23%
Faun Pharma 2,9 3,7 -22% 6,5 10,3 -37%
Zinzino Group 53,0 45,1 18% 106,5 91,9 16%

  
För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700 www.zinzino.com
Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12 
Certified Adviser:
Erik Penser Bank Aktiebolag, tfn +46 (0) 8 463 83 00
email: certifiedadviser@penser.se

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 34 marknader i Europa, Nordamerika och Australien. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Sydney. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar