ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT FEBRUARI 2020

Report this content

Stark försäljningstillväxt under februari; Zinzinos totala intäkter ökade med 63% jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 67% till 72,3 (43,3) MSEK i februari. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 10% och uppgick till 3,2 (2,9) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 63% till 75,5 (46,2) MSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-februari 2020 ökade med 53% till 161,6 (105,9) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 20-feb 19-feb Förändring Ack 2020 Ack 2019 Förändring
Norden 29,0 26,0 12% 62,7 60,4 4%
Övriga Europa 33,9 11,6 192% 69,7 26,3 165%
Baltikum 5,5 4,0 38% 11,0 9,0 22%
Nordamerika 2,9 1,7 71% 5,2 3,7 41%
Australien 1,0 0,0   2,5 0,0  
Zinzino 72,3 43,3 67% 151,1 99,4 52%
Faun Pharma 3,2 2,9 10% 10,5 6,5 62%
Zinzino Group 75,5 46,2 63% 161,6 105,9 53%

Försäljningssiffrorna är framtagna enligt IFRS. Justering för IFRS 15, intäkt från kunder har påverkat jämförelsetal.

  
För mer information vänligen kontakta
:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 11.00 den 6e mars 2020.

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar