ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT FEBRUARI 2021

Report this content

Stark försäljningstillväxt under februari: Zinzinos totala intäkter ökade med 33 % jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 30 % till 94,4 (72,5) mSEK i februari.
Faun Pharmas externa försäljning ökade med 81 % och uppgick till 6,7 (3,7) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 33 % till 101,1 (76,2) mSEK jämfört med föregående år.


Koncernens ackumulerade försäljning januari-februari 2021 ökade med 29 % till 208,1 (161,9) mSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 21-feb 20-feb Förändring Ack 2021 Ack 2020 Förändring
Norden 27,5 29,5 -7% 57,5 62,3 -8%
Centraleuropa 16,7 10,4 61% 34,9 23,1 51%
Östeuropa 22,3 19,4 15% 49,6 39,2 27%
Syd & Västeuropa 11,5 4,2 174% 21,5 8,0 169%
Baltikum 5,5 5,2 6% 11,3 10,8 5%
Nordamerika 3,8 2,7 41% 7,4 5,3 40%
Asien & Oceanien 7,1 1,1 545% 13,8 2,6 431%
Zinzino 94,4 72,5 30% 196,0 151,3 30%
Faun Pharma 6,7 3,7 81% 12,1 10,6 14%
Zinzino Group 101,1 76,2 33% 208,1 161,9 29%
 

Länder i regioner:

- Norden: Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge, Sverige
- Central Europa: Österrike, Tyskland, Schweiz
- Östeuropa: Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien
- Syd & Västeuropa: Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien
- Baltikum: Estland, Lettland, Litauen
- Nordamerika: Kanada, USA
- Asien-Stillahavsregionen: Australien, Hongkong, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand

 

För mer information vänligen kontakta:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com
 

Bilder för fri publicering:

Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.comCertified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Zinzino AB (publ.) är ett globalt företag inom direktförsäljning som marknadsför och säljer testbaserade kosttillskotts-, hudvårds- och livsstilsprodukter. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hongkong och Malaysia. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 15.30 den 3e Mars 2021.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media