ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2018

God försäljningstillväxt under första kvartalet; intäkterna ökade med 7 % mot föregående år.

Zinzinos totala intäkter för första kvartalet 2018 uppgick till 137,0 (128,2) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på 7% i jämförelse med motsvarande period 2017. 
Flera marknader visade stark tillväxt under kvartalet. De nyetablerade Europamarknaderna ökade sammanlagt med 175%. Bland dem ökade den ungerska marknaden i särklass mest då den totala intäkten för kvartalet uppgick 2,7 (0,1) MSEK. Tyskland ökade med 108%. I Baltikum fortsatte den starka försäljningstillväxten i Lettland som ökade med 58%. De omsättningsstarka marknaderna Sverige och Finland ökade med 18% respektive 10% under det första kvartalet. 
 
* Jämförelsetal justerade med hänsyn till ny redovisningspolicy avseende valutarelaterade intäkter och kostnader

 
För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, VD Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700 www.zinzino.se 
 
Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12 
 
Certified Adviser:
Erik Penser Bank Aktiebolag  

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentlig-görande kl. 13.00 den 10 april 2018.  

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställ­da och finns på 33 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North. Zinzino blev 2016 både utnämnt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag 2015” och Dagens Industris Gasellföretag.

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 34 marknader i Europa, Nordamerika och Australien. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Sydney. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar