ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JANUARI 2019

Report this content

Stark försäljningstillväxt under januari; Zinzinos försäljning steg med 24% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 14% jämfört med föregående år.

Tillväxt i samtliga regioner resulterade i att intäkterna för Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 24% till 49,9 (40,1) MSEK. Högre andel intern produktion under månaden medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 50% och uppgick till 3,3 (6,6) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 14% till 53,2 (46,7) MSEK jämfört med föregående år.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

För mer information vänligen kontakta: Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700 www.zinzino.se
Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12
Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar