ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JANUARI 2019

Stark försäljningstillväxt under januari; Zinzinos försäljning steg med 24% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 14% jämfört med föregående år.

Tillväxt i samtliga regioner resulterade i att intäkterna för Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 24% till 49,9 (40,1) MSEK. Högre andel intern produktion under månaden medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 50% och uppgick till 3,3 (6,6) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 14% till 53,2 (46,7) MSEK jämfört med föregående år.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

För mer information vänligen kontakta: Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700 www.zinzino.se
Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12
Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 34 marknader i Europa, Nordamerika och Australien. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Sydney. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar