ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JANUARI 2020

Report this content

Stark försäljningstillväxt under januari; Zinzinos totala intäkter ökade med 43% jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 39% till 78,0 (56,1) MSEK i januari. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 105% och uppgick till 7,3 (3,6) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 43% till 85,3 (59,7) MSEK jämfört med föregående år.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 20-jan 19-jan Förändring Ack 2020 Ack 2019 Förändring
Baltikum 5,5 4,8 14% 5,5 4,8 14%
Norden 33,4 34,8 -4% 33,4 34,8 -4%
Övriga Europa 35,7 14,6 145% 35,7 14,6 145%
Nordamerika 1,9 2,0 -2% 1,9 2,0 -2%
Australien 1,5 0,0   1,5 0,0  
Zinzino 78,0 56,1 39% 78,0 56,1 39%
Faun Pharma 7,3 3,6 105% 7,3 3,6 105%
Zinzino Group 85,3 59,7 43% 85,3 59,7 43%

Försäljningssiffrorna är framtagna enligt IFRS. Justering för IFRS 15, intäkt från kunder har påverkat jämförelsetal.

 
För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 15.00 den 7e februari 2020.
 

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar