ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JANUARI 2021

Report this content

God försäljningstillväxt under januari: Zinzinos totala intäkter ökade med 26 % jämfört med föregående år.

God tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 30 % till 102,3 (78,7) mSEK i januari. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 23 % och uppgick till 5,3 (6,9) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 26 % till 107,6 (85,6) mSEK jämfört med föregående år.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 21-jan 20-jan Förändring Ack 2021 Ack 2020 Förändring
Norden 33,0 33,0 0% 33,0 33,0 0%
Centraleuropa 18,1 12,6 44% 18,1 12,6 44%
Östeuropa 27,2 19,8 37% 27,2 19,8 37%
Syd & Västeuropa 10,0 3,9 156% 10,0 3,9 156%
Baltikum 5,7 5,6 2% 5,7 5,6 2%
Nordamerika 3,5 2,3 52% 3,5 2,3 52%
Asien-Stillahavsregionen 4,8 1,5 220% 4,8 1,5 220%
Zinzino 102,3 78,7 30% 102,3 78,7 30%
Faun Pharma 5,3 6,9 -23% 5,3 6,9 -23%
Zinzino Group 107,6 85,6 26% 107,6 85,6 26%
 

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 11.00 den 3e februari 2021.
 

Zinzino AB (publ.) är ett globalt företag inom direktförsäljning som marknadsför och säljer testbaserade kosttillskotts-, hudvårds- och livsstilsprodukter. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hong Kong och Malaysia. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar