ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT JULI 2020

Report this content

Stark försäljningstillväxt under juli; Zinzinos totala intäkter ökade med 44 % jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 45 % till 87,5 (60,3) MSEK i juli. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 21 % och uppgick till 4,0 (3,3) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 44 % till 91,5 (63,6) MSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-juli 2020 ökade med 48 % till 607,9 (410,9) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 20-jul 19-jul Förändring Ack 2020 Ack 2019 Förändring
Norden 32,5 31,0 5% 224,6 216,8 4%
Övriga Europa 45,3 22,3 103% 280,2 120,6 132%
Baltikum 5,2 4,5 16% 38,5 30,9 25%
Nordamerika 3,5 2,0 75% 20,5 13,2 55%
Australien 1,0 0,5 100% 10,7 1,9 463%
Zinzino 87,5 60,3 45% 574,5 383,4 50%
Faun Pharma 4,0 3,3 21% 33,4 27,5 21%
Zinzino Group 91,5 63,6 44% 607,9 410,9 48%

  
För mer information vänligen kontakta
:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 13.00 den 5e augusti 2020.

   
Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar