ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT MAJ 2019

God försäljningstillväxt under maj; Zinzinos försäljning steg med 21% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 10% jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 21% till 58,6 (48,3) MSEK.  Faun Pharmas externa försäljning minskade med 58% och uppgick till 3,3 (7,8) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 10% till 61,9 (56,1) MSEK jämfört med föregående år. 

Ackumulerat januari-maj ökade intäkterna med 21% till 287,5 (238,5) MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 19-maj 18-maj Förändring Ack 2019 Ack 2018 Förändring
Baltikum 4,3 3,9 11% 22,1 17,9 23%
Norden 31,6 36,0 -12% 154,6 158,4 -2%
Övriga Europa 20,2 6,6 208% 80,9 26,0 211%
Nordamerika 1,9 1,9 2% 9,4 8,2 15%
Australien 0,6 0,0 1,0 0,0
Zinzino 58,6 48,3 21% 268,0 210,5 27%
Faun Pharma 3,3 7,8 -58% 19,5 28,0 -30%
Zinzino Group 61,9 56,1 10% 287,5 238,5 21%

Försäljningssiffrorna är framtagna enligt IFRS. Justering för IFRS 15, intäkt från kunder har påverkat jämförelsetal.

För mer information vänligen kontakta: Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700
zinzino.se

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom +46 (0) 70-190 03 12

Certified Adviser:  Erik Penser Bank Aktiebolag: +46 (0)8 463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se 

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 16.00 den 12 juni 2019.

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 34 marknader i Europa, Nordamerika och Australien. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Sydney. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar