ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT MAJ 2020

Report this content

Stark försäljningstillväxt under maj; Zinzinos totala intäkter ökade med 31 % jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 34 % till 80,5 (60,2) MSEK i maj. Hög andel intern produktion medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 5 % och uppgick till 3,5 (3,7) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 31 % till 84,0 (63,9) MSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-maj 2020 ökade med 43 % till 414,2 (289,0) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 20 maj 19 maj Förändring Ack 2020 Ack 2019 Förändring
Norden 30,1 33,0 -9 % 157,9 155,9 1 %
Övriga Europa 40,8 20,1 103 % 187,3 81,0 131 %
Baltikum 4,7 4,4 7 % 27,4 22,1 24 %
Nordamerika 3,1 2,0 55 % 13,9 9,4 48 %
Australien 1,8 0,7 157 % 6,9 1,0 590 %
Zinzino 80,5 60,2 34 % 393,4 269,4 46 %
Faun Pharma 3,5 3,7 -5 % 20,8 19,6 6 %
Zinzino Group 84,0 63,9 31 % 414,2 289,0 43 %

 
För mer information vänligen kontakta
:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 13.00 den 2e juni 2020.

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar