ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT MAJ 2021

Report this content

Stark försäljningstillväxt under maj: Zinzinos totala intäkter ökade med 26 % jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 31 % till 104,3 (79,4) mSEK i maj. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 35 % och uppgick till 4,5 (6,9) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 26 % till 108,8 (86,3) mSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-maj 2021 ökade med 32 % till 548,7 (416,5) mSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, MSEK 21-maj 20-maj Förändring Ack 2021 Ack 2020 Förändring
Norden 30,0 29,3 2% 152,7 157,3 -3%
Centraleuropa 16,8 14,2 18% 87,8 62,6 40%
Östeuropa 28,1 19,3 46% 135,6 99,5 36%
Syd- & Västeuropa 12,4 6,8 82% 57,4 24,1 138%
Baltikum 5,9 4,7 26% 30,2 27,1 11%
Nordamerika 4,6 3,2 44% 20,7 14,7 41%
Asien-Stillahavsregionen 6,5 1,9 242% 34,8 7,1 390%
Zinzino 104,3 79,4 31% 519,2 392,4 32%
Faun Pharma 4,5 6,9 -35% 29,5 24,1 22%
Zinzino Group 108,8 86,3 26% 548,7 416,5 32%
 

Länder i regioner:

-Norden: Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge, Sverige

-Centraleuropa: Österrike, Tyskland, Schweiz

-Östeuropa: Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien

-Syd- & Västeuropa: Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien

-Baltikum: Estland, Lettland, Litauen

-Nordamerika: Kanada, USA

-Asien-Stillahavsregionen: Australien, Hongkong, Indien, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand

 

För mer information vänligen kontakta:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

 

Bilder för fri publicering:

Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

 

Certified Adviser:

Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

 

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl.13:00 den 3e juni 2021.

Zinzino AB (publ.) är ett globalt företag inom direktförsäljning som marknadsför och säljer testbaserade kosttillskotts-, hudvårds- och livsstilsprodukter. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hongkong och Malaysia. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media