ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT MARS 2020

Report this content

Stark försäljningstillväxt under mars; Zinzinos totala intäkter ökade med 33 % jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 30 % till  75,7 (58,4) MSEK i mars. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 89 % och uppgick till 6,6 (3,5) MSEK. Sammanlagt ökade koncernens intäkter med 33 % till 82,3 (61,9) MSEK jämfört med föregående år.

Första kvartalet 2020 blev försäljningsmässigt det starkaste kvartalet hittills i bolagets historia; de Zinzino-baserade intäkterna för januari–mars steg med 43 % till 227,1 (158,4) MSEK jämfört med föregående år. Totala intäkter i koncernen ökade med 45 % till 244,2 (168,3) MSEK.

Intäkterna var fördelade enligt följande:

Regioner,MSEK 20-mar 19-mar Förändring Q1 2020 Q1 2019 Förändring
Norden 32,8 32,5 1 % 95,7 96,6 -1 %
Övriga Europa 33,4 19,3 73 % 103,2 43,0 140 %
Baltikum 5,8 4,6 26 % 16,8 13,6 24 %
Nordamerika 2,5 2,0 25 % 7,7 5,2 48 %
Australien 1,2 0,0 3,7 0,0
Zinzino 75,7 58,4 30 % 227,1 158,4 43 %
Faun Pharma 6,6 3,5 89 % 17,1 9,9 73 %
Zinzino Group 82,3 61,9 33 % 244,2 168,3 45 %

Försäljningssiffrorna är framtagna enligt IFRS. Justering för IFRS 15, intäkt från kunder har påverkat jämförelsetal.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 14.30 den 6:e april 2020.

    
Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar