ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT NOVEMBER 2019

Report this content

Stark försäljningstillväxt under november; Zinzinos totala intäkter ökade med sammanlagt 30% jämfört med föregående år.

Stark tillväxt främst i Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 38% till 69,1 (50,2) MSEK i november. Hög andel intern produktion under november medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 42% och uppgick till 3,2 (5,5) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 30% till 72,3 (55,7) MSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-november 2019 ökade med 30% till 695,8 (534,8) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, MSEK 19-nov 18-nov Förändring Ack 2019 Ack 2018 Förändring
Baltikum 5,1 4,4 17% 49,4 41,1 20%
Norden 30,8 32,4 -5% 349,7 339,0 3%
Övriga Europa 28,8 11,4 153% 222,9 78,0 186%
Nordamerika 1,9 2,0 -3% 21,6 19,4 11%
Australien 2,4 -  - 9,1 - -
Zinzino 69,1 50,2 38% 652,6 477,5 37%
Faun Pharma 3,2 5,5 -42% 43,2 57,3 -25%
Zinzino Group 72,3 55,7 30% 695,8 534,8 30%

Försäljningssiffrorna är framtagna enligt IFRS. Justering för IFRS 15, intäkt från kunder har påverkat jämförelsetal.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 10.30 den 11e december 2019.

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar