ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT NOVEMBER 2020

Report this content

God försäljningstillväxt under november: Zinzinos totala intäkter ökade med 36 % jämfört med föregående år.

God tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 35 % till 93,7 (69,3) MSEK i november. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 48 % och uppgick till 4,3 (2,9) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 36 % till 98,0 (72,2) MSEK jämfört med föregående år.

Under de sista dagarna i november genomfördes Zinzinos Black Friday kampanj med mycket lyckat utfall där rekord för antalet betalda orders per dag slogs under lördagen den 28:e november. Utfallet av kampanjen kommer till största del tillgodoräknas under december då varorna kommit de nytillkomna kunderna och distributörerna tillhanda.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-november 2020 ökade med 44 % till 1001,1 (695,4) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 20-nov 19-nov Förändring  Ack 2020 Ack 2019  Förändring 
Norden 35,6 30,8 16% 359,4 350,0 3%
Övriga Europa 43,7 28,9 51% 465,3 221,7 110%
Baltikum 7,2 5,2 38% 62,2 50,2 24%
Nordamerika 3,4 2,0 70% 33,9 21,6 57%
APAC 3,8 2,4 58% 26,9 8,9 202%
Zinzino 93,7 69,3 35% 947,7 652,4 45%
Faun Pharma 4,3 2,9 48% 53,4 43,0 24%
Zinzino Group 98,0 72,2 36% 1 001,1 695,4 44%
 

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 16:00 den 3e december 2020.

 

Zinzino AB (publ.) är ett globalt företag inom direktförsäljning som marknadsför och säljer testbaserade kosttillskotts-, hudvårds- och livsstilsprodukter. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hong Kong och Malaysia. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar