ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT OKTOBER 2019

Report this content

Stark försäljningstillväxt under oktober; Zinzinos totala intäkter ökade med sammanlagt 52% jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 55% till 84,1 (54,1) MSEK
i oktober. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 3% och uppgick till 4,2 (4,1) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 52% till 88,3 (58,2) MSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-oktober 2019 ökade med 30% till 622,62 (479,1) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 19-okt 18-okt Förändring Ack 2019 Ack 2018 Förändring
Baltikum 5,8 5,1 14% 44,1 36,6 20%
Norden 45,1 36,0 25% 318,8 306,7 4%
Övriga Europa 29,7 11,0 169% 194,6 66,6 192%
Nordamerika 1,6 2,1 -23% 18,3 17,4 5%
Australien 1,9 0,0   6,7 0,0  
Zinzino 84,1 54,1 55% 582,6 427,3 36%
Faun Pharma 4,2 4,1 3% 40,0 51,8 -23%
Zinzino Group 88,3 58,2 52% 622,6 479,1 30%

Försäljningssiffrorna är framtagna enligt IFRS. Justering för IFRS 15, intäkt från kunder har påverkat jämförelsetal.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 15:15 den 11e november 2019.

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 34 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar