ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT OKTOBER 2020

Report this content

God försäljningstillväxt under oktober: Zinzinos totala intäkter ökade med 21 % jämfört med föregående år.

God tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 18 % till 100,8 (85,1) MSEK i oktober. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 63 % och uppgick till 7,0 (4,3) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 21 % till 107,8 (89,4) MSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-oktober 2020 ökade med 45 % till 906,1 (623,2) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 20-okt 19-okt Förändring Ack 2020 Ack 2019 Förändring
Norden 33,9 45,3 -25% 323,6 319,0 1%
Övriga Europa 52,2 29,2 79% 423,8 192,9 120%
Baltikum 6,3 5,8 9% 55,1 45,0 22%
Nordamerika 3,8 2,9 31% 30,8 19,6 57%
APAC 4,6 1,9 142% 23,6 6,6 258%
Zinzino 100,8 85,1 18% 856,9 583,1 47%
Faun Pharma 7,0 4,3 63% 49,2 40,1 23%
Zinzino Group 107,8 89,4 21% 906,1 623,2 45%
 

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se

 

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 13.00 den 3e november 2020.

 

Zinzino AB (publ.) är ett globalt företag inom direktförsäljning som marknadsför och säljer testbaserade kosttillskotts-, hudvårds- och livsstilsprodukter. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hong Kong och Malaysia. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar