ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q1 2019

Report this content

Stark försäljningstillväxt under mars; Zinzinos försäljning steg med 33% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 26% jämfört med föregående år. Zinzinos försäljning första kvartalet 2019 ökade med 26% och de totala intäkterna med 19% jämfört med första kvartalet föregående år.

Stark tillväxt i främst övriga Europa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 33% till 54,1 (40,8) MSEK. Högre andel intern produktion under månaden medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 33% och uppgick till 3,3 (4,8) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 26% till 57,3 (45,6) MSEK jämfört med föregående år.

Första kvartalet 2019 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalen hittills i bolagets historia; de ackumulerade Zinzino baserade intäkterna för januari - mars steg med 26% till 154,1 (122,4) MSEK jämfört med föregående år. Totala intäkter ökade med 19% och uppgick till 163,8 (137,5) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, Msek 19-mar 18-mar Förändring Q1 2019 Q1 2018 Förändring
Norden 30,2 30,4 -1% 90,8 92,1 -1%
Baltikum 4,3 3,5 22% 13,3 10,8 23%
Övriga Europa 17,8 5,3 235% 44,4 14,7 201%
Nordamerika 1,8 1,5 21% 5,6 4,7 18%
Zinzino 54,1 40,8 33% 154,1 122,4 26%
Faun Pharma 3,3 4,8 -33% 9,8 15,1 -36%
Zinzino Group 57,3 45,6 26% 163,8 137,5 19%

”Vi ser tillbaka på vårt försäljningsmässigt starkaste kvartal någonsin och placerar oss före vårt strategiska mål på 15% i genomsnittlig försäljningstillväxt för perioden 2019–2021”, avslutar en inspirerad Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino.

För mer information vänligen kontakta: Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700 www.zinzino.se  
Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12  
Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar