ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q1 2019

Stark försäljningstillväxt under mars; Zinzinos försäljning steg med 33% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 26% jämfört med föregående år. Zinzinos försäljning första kvartalet 2019 ökade med 26% och de totala intäkterna med 19% jämfört med första kvartalet föregående år.

Stark tillväxt i främst övriga Europa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 33% till 54,1 (40,8) MSEK. Högre andel intern produktion under månaden medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 33% och uppgick till 3,3 (4,8) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 26% till 57,3 (45,6) MSEK jämfört med föregående år.

Första kvartalet 2019 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalen hittills i bolagets historia; de ackumulerade Zinzino baserade intäkterna för januari - mars steg med 26% till 154,1 (122,4) MSEK jämfört med föregående år. Totala intäkter ökade med 19% och uppgick till 163,8 (137,5) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, Msek 19-mar 18-mar Förändring Q1 2019 Q1 2018 Förändring
Norden 30,2 30,4 -1% 90,8 92,1 -1%
Baltikum 4,3 3,5 22% 13,3 10,8 23%
Övriga Europa 17,8 5,3 235% 44,4 14,7 201%
Nordamerika 1,8 1,5 21% 5,6 4,7 18%
Zinzino 54,1 40,8 33% 154,1 122,4 26%
Faun Pharma 3,3 4,8 -33% 9,8 15,1 -36%
Zinzino Group 57,3 45,6 26% 163,8 137,5 19%

”Vi ser tillbaka på vårt försäljningsmässigt starkaste kvartal någonsin och placerar oss före vårt strategiska mål på 15% i genomsnittlig försäljningstillväxt för perioden 2019–2021”, avslutar en inspirerad Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino.

För mer information vänligen kontakta: Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700 www.zinzino.se  
Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12  
Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 34 marknader i Europa, Nordamerika och Australien. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Sydney. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar