ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q1 2021

Report this content

Stark försäljningstillväxt under Q1: Zinzinos totala intäkter ökade med 37 %.

Stark tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 56 % till 120,6 (77,4) mSEK i mars. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 86 % och uppgick till 5,2 (2,8) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 57 % till 125,8 (80,2) mSEK jämfört med föregående år.

Första kvartalet 2021 blev ett försäljningsmässigt starkt kvartal; de Zinzino baserade intäkterna för januari – mars steg med 38 % till 315,1 (228,7) mSEK jämfört med föregående år. Totala intäkter i koncernen ökade med 37 % och uppgick till 332,4 (242,1) mSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 21-mar 20-mar Förändring Q1 2021 Q1 2020 Förändring
Norden 35,4 33,8 5% 93,1 96,3 -3%
Centraleuropa 19,0 12,0 58% 53,9 35,0 54%
Östeuropa 31,3 17,0 84% 80,9 56,1 44%
Syd & Västeuropa 13,6 4,2 224% 33,4 12,2 174%
Baltikum 7,3 6,0 22% 18,7 16,8 11%
Nordamerika 4,7 3,2 47% 14,5 8,5 71%
Asien-Stillahavsregionen 9,3 1,2 675% 20,6 3,8 442%
Zinzino 120,6 77,4 56% 315,1 228,7 38%
Faun Pharma 5,2 2,8 86% 17,3 13,4 29%
Zinzino Group 125,8 80,2 57% 332,4 242,1 37%
 

Länder i regioner:
-Norden: Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge, Sverige
-Central Europa: Österrike, Tyskland, Schweiz
-Östeuropa: Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien
-Syd & Västeuropa: Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien
-Baltikum: Estland, Lettland, Litauen
-Nordamerika: Kanada, USA
-Asien-Stillahavsregionen: Australien, Hongkong, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand

För mer information vänligen kontakta: Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 09.00 den 7e april 2021.

Zinzino AB (publ.) är ett globalt företag inom direktförsäljning som marknadsför och säljer testbaserade kosttillskotts-, hudvårds- och livsstilsprodukter. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hongkong och Malaysia. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media