ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q1 2022

Report this content

Zinzinos totala intäkter i Q1 var oförändrade jämfört med samma period föregående år.

Intäkterna för Zinzinos försäljningsmarknader minskade med 3 % och uppgick till 118,1 (121,8) mSEK i mars 2022. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 87 % och uppgick till 9,7 (5,2) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 1 % till 127,8 (127,0) mSEK jämfört med föregående år.

Koncernens försäljning för första kvartalet 2022 var oförändrad jämfört med första kvartalet föregående år, och uppgick till 332,6 (333,4) mSEK

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, mSEK 22-mar 21-mar Förändring Q1 2022 Q1 2021 Förändring
Norden 31,6 36,6 -14% 79,2 94,0 -16%
Centraleuropa 22,1 19,3 15% 59,0 54,0 9%
Östeuropa 31,5 31,8 -1% 83,5 81,0 3%
Syd- & Västeuropa 14,4 13,8 4% 38,0 33,5 13%
Baltikum 6,6 7,4 -11% 18,2 18,8 -3%
Nordamerika 5,4 4,8 13% 14,0 14,6 -4%
Asien-Stillahavsregionen 6,0 8,1 -26% 16,2 20,2 -20%
Afrika 0,5 0,0 1,4 0,0
Zinzino 118,1 121,8 -3% 309,5 316,1 -2%
Faun Pharma 9,7 5,2 87% 23,1 17,3 34%
Zinzino Group 127,8 127,0 1% 332,6 333,4 0%


-Norden: Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge, SverigeLänder i regioner:

-Centraleuropa: Österrike, Tyskland, Schweiz

-Östeuropa: Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien

-Syd- & Västeuropa: Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Belgien, Irland

-Baltikum: Estland, Lettland, Litauen

-Nordamerika: Kanada, USA

-Asien-Stillahavsregionen: Australien, Hongkong, Indien, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand

-Afrika: Sydafrika


För mer information vänligen kontakta:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:

Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 10.00 den 5e april 2022.

Zinzino är ett globalt direktförsäljningsföretag från Skandinavien specialiserat på testbaserade, personanpassade kosttillskott. Det är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets vetenskapligt beprövade kosttillskott finns för närvarande på mer än 100 marknader över hela världen. Zinzino äger de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor är beläget i Göteborg och ytterligare kontor finns i Europa, Asien, USA och Australien. 

Taggar: