ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q2 2019

Report this content

Stark försäljningstillväxt under juni; Zinzinos försäljning steg med 30% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 23% jämfört med föregående år. Zinzinos försäljning andra kvartalet 2019 ökade med 31% och de totala intäkterna med 23%.

Stark tillväxt främst i Europa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 30% till 52,4 (40,3) MSEK i juni. Hög andel intern produktion under juni medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 23% och uppgick till 4,6 (5,9) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 23% till 57,0 (46,3) MSEK jämfört med föregående år. 

Andra kvartalet 2019 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia; de Zinzino baserade intäkterna för april – juni steg med 31% till 164,3 (125,7) MSEK jämfört med föregående år. Totala intäkter i koncernen ökade med 23% och uppgick till 178,3 (144,5) MSEK. 

Koncernens ackumulerade försäljning det första halvåret 2019 ökade med 22% till 346,5 (284,8) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande: 


Försäljningssiffrorna är framtagna enligt IFRS. Justering för IFRS 15, intäkt från kunder har påverkat jämförelsetal.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email:
certifiedadviser@penser.se 

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 13.00 den 10e juni 2019.
      

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 34 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar