ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q2 2020

Report this content

Stark försäljningstillväxt under Q2; Totala intäkter ökade med 53 % under andra kvartalet och ackumulerade totala intäkter ökade med 49 %, jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 77 % till 94,9 (53,7) MSEK i juni. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 15 % och uppgick till 5,3 (4,6) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 72 % till 100,2 (58,3) MSEK jämfört med föregående år.

Andra kvartalet 2020 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia; de Zinzino baserade intäkterna för april – juni steg med 57 % till 258,8 (165,2) MSEK jämfört med föregående år. Totala intäkter i koncernen ökade med 53 % och uppgick till 274,8 (179,5) MSEK.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-juni 2020 ökade med 49 % till 516,8 (347,8) MSEK.

 

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 20-jun 19-jun Förändring Q2 2020 Q2 2019 Förändring Ack 2020 Ack 2019 Förändring
Norden 34,7 29,8 16% 96,2 92,1 5% 192,3 188,7 2%
Övriga Europa 48,1 17,4 176% 131,0 53,7 144% 235,0 96,7 143%
Baltikum 6,1 4,3 42% 16,5 12,4 33% 33,5 26,0 29%
Nordamerika 3,3 1,8 83% 9,1 5,5 65% 17,0 10,7 59%
Australien 2,7 0,4 575% 5,9 1,5 296% 9,6 1,5 540%
Zinzino 94,9 53,7 77% 258,8 165,2 57% 487,4 323,6 51%
Faun Pharma 5,3 4,6 15% 16,0 14,3 12% 29,4 24,2 21%
Zinzino Group 100,2 58,3 72% 274,8 179,5 53% 516,8 347,8 49%

 
För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 14.00 den 6e juli 2020.


Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar