ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q2 2021

Report this content

God försäljningstillväxt under Q2: Zinzinos totala intäkter ökade med 17 % jämfört med föregående år.

Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 8 % till 102,4 (94,6) mSEK i juni. Faun Pharmas externa försäljning minskade med 28 % och uppgick till 3,8 (5,3) mSEK efter hög andel intern produktion under månaden. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 6 % till 106,2 (99,9) mSEK jämfört med föregående år.

Andra kvartalet 2021 blev ett försäljningsmässigt bra kvartal; de Zinzino-baserade intäkterna för april–juni steg med 18 % till 305,8 (258,3) mSEK jämfört med föregående år. Totala intäkter i koncernen ökade med 17 % och uppgick till 321,8 (274,3) mSEK.

Koncernens ackumulerade försäljning januari–juni 2020 ökade med 27 % till 655,2 (516,4) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 21-jun 20-jun Förändring Q2 2021 Q2 2020 Förändring Ack 2021 Ack 2020 Förändring
Norden 30,8 34,6 -11% 91,0 95,6 -5% 185,0 191,8 -4%
Centraleuropa 19,1 16,2 18% 53,7 43,8 23% 107,7 78,8 37%
Östeuropa 25,5 23,6 8% 81,2 66,9 21% 162,2 123,1 32%
Syd- & Västeuropa 12,4 7,6 63% 36,8 19,5 89% 70,3 31,8 121%
Baltikum 5,1 6,3 -19% 16,8 16,6 1% 35,6 33,4 7%
Nordamerika 4,2 3,5 20% 10,5 9,8 7% 25,1 18,2 38%
Asien-Stillahavsregionen 5,3 2,8 89% 15,8 6,1 159% 36,0 9,9 264%
Zinzino 102,4 94,6 8% 305,8 258,3 18% 621,9 487,0 28%
Faun Pharma 3,8 5,3 -28% 16,0 16,0 0% 33,3 29,4 13%
Zinzino Group 106,2 99,9 6% 321,8 274,3 17% 655,2 516,4 27%
 

Länder i regioner:

-Norden: Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge, Sverige

-Centraleuropa: Österrike, Tyskland, Schweiz

-Östeuropa: Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien

-Syd- & Västeuropa: Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien

-Baltikum: Estland, Lettland, Litauen

-Nordamerika: Kanada, USA

-Asien-Stillahavsregionen: Australien, Hongkong, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand

 

För mer information vänligen kontakta:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:

Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser:

Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

 

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 09.00 den 5e juli 2021.
 

Zinzino är ett globalt D2C-företag från Skandinavien specialiserat på biomarkörbaserade personanpassade kosttillskott och hälsoteknik. Det grundades 2005 och är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets testbaserade och vetenskapligt beprövade kosttillskott finns för närvarande på 97 marknader över hela världen.

Zinzino äger de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor är beläget i Göteborg i Sverige och ytterligare kontor finns i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hongkong, Malaysia och Indien.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media