ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q3 2019

Stark försäljningstillväxt under september; Zinzinos försäljning steg med 41% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 30% jämfört med föregående år. Zinzinos försäljning tredje kvartalet 2019 ökade med 41% och de totala intäkterna med 35%.

Stark tillväxt främst i Europa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 41% till 58,3 (41,4) MSEK i september. Hög andel intern produktion under juni medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 36% och uppgick till 4,1 (6,5) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 30% till 62,4 (47,9) MSEK jämfört med föregående år.

Tredje kvartalet 2019 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia; de Zinzino baserade intäkterna för juli – september steg med 41% till 173,2 (123,0) MSEK jämfört med föregående år. Totala intäkter i koncernen ökade med 35% och uppgick till 184,9 (136,7) MSEK.

Koncernens ackumulerade intäkter januari-september 2019 ökade med 26% till 532,7 (421,5) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, MSEK 19-sep 18-sep För- ändring Q3 2019 Q3 2018 För- ändring Ack 2019 Ack 2018 För-ändring
Baltikum 4,1 3,6 15% 12,4 10,2 22% 38,4 31,7 21%
Norden 27,9 28,1 -1% 86,9 85,6 2% 272,6 271,1 1%
Övriga Europa 23,1 7,9 194% 65,3 21,7 201% 164,4 55,6 195%
Nordamerika 1,7 1,9 -12% 5,4 5,5 -1% 16,8 15,4 9%
Australien 1,7 0,0   3,2 0,0   4,7 0,0  
Zinzino 58,3 41,4 41% 173,2 123,0 41% 496,8 373,8 33%
Faun Pharma 4,1 6,5 -36% 11,7 13,8 -15% 35,9 47,7 -25%
Zinzino Group 62,4 47,9 30% 184,9 136,7 35% 532,7 421,5 26%

Försäljningssiffrorna är framtagna enligt IFRS. Justering för IFRS 15, intäkt från kunder har påverkat jämförelsetal.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 13.00 den 9:e oktober 2019.

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North.

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hong Kong och Malaysia. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar