ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q3 2019

Report this content

Stark försäljningstillväxt under september; Zinzinos försäljning steg med 41% och de totala intäkterna för koncernen ökade med sammanlagt 30% jämfört med föregående år. Zinzinos försäljning tredje kvartalet 2019 ökade med 41% och de totala intäkterna med 35%.

Stark tillväxt främst i Europa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 41% till 58,3 (41,4) MSEK i september. Hög andel intern produktion under juni medförde att Faun Pharmas externa försäljning minskade med 36% och uppgick till 4,1 (6,5) MSEK. Sammanlagt ökande koncernen intäkterna med 30% till 62,4 (47,9) MSEK jämfört med föregående år.

Tredje kvartalet 2019 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia; de Zinzino baserade intäkterna för juli – september steg med 41% till 173,2 (123,0) MSEK jämfört med föregående år. Totala intäkter i koncernen ökade med 35% och uppgick till 184,9 (136,7) MSEK.

Koncernens ackumulerade intäkter januari-september 2019 ökade med 26% till 532,7 (421,5) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, MSEK 19-sep 18-sep För- ändring Q3 2019 Q3 2018 För- ändring Ack 2019 Ack 2018 För-ändring
Baltikum 4,1 3,6 15% 12,4 10,2 22% 38,4 31,7 21%
Norden 27,9 28,1 -1% 86,9 85,6 2% 272,6 271,1 1%
Övriga Europa 23,1 7,9 194% 65,3 21,7 201% 164,4 55,6 195%
Nordamerika 1,7 1,9 -12% 5,4 5,5 -1% 16,8 15,4 9%
Australien 1,7 0,0   3,2 0,0   4,7 0,0  
Zinzino 58,3 41,4 41% 173,2 123,0 41% 496,8 373,8 33%
Faun Pharma 4,1 6,5 -36% 11,7 13,8 -15% 35,9 47,7 -25%
Zinzino Group 62,4 47,9 30% 184,9 136,7 35% 532,7 421,5 26%

Försäljningssiffrorna är framtagna enligt IFRS. Justering för IFRS 15, intäkt från kunder har påverkat jämförelsetal.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 13.00 den 9:e oktober 2019.

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar