ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q3 2020

Report this content

Stark försäljningstillväxt under Q3: Totala intäkter ökade med 49 % under tredje kvartalet och ackumulerade totala intäkter ökade med 49 %, jämfört med föregående år.

Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 64 % till 98,1 (60,0) MSEK i september. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 32 % och uppgick till 5,4 (4,1) MSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 61 % till 103,5 (64,1) MSEK jämfört med föregående år.

Tredje kvartalet 2020 blev det försäljningsmässigt starkaste kvartalet i bolagets historia. De Zinzino-baserade intäkterna för juli – augusti steg med 52 % till 265,4 (174,9) MSEK jämfört med föregående år. Totala intäkter i koncernen ökade med 49 % och uppgick till 278,2 (186,5) MSEK.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-september 2020 ökade med 49 % till 794,6 (534,3) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:
     

Regioner,MSEK 20-sep   19-sep Förändring Q3 2020 Q3 2019 Förändring Ack 2020 Ack 2019 Förändring
Norden 34,5 28,9 19% 96,6 88,3 9% 288,8 277,0 4%
Övriga Europa 50,5 23,4 116% 137,3 65,6 109% 372,1 162,3 129%
Baltikum 5,5 4,2 31% 15,4 12,3 25% 48,8 38,3 27%
Nordamerika 4,1 1,8 128% 10,1 5,4 87% 27,0 16,1 68%
Australien 3,5 1,7 106% 6,0 3,3 81% 15,7 4,8 227%
Zinzino 98,1 60,0 64% 265,4 174,9 52% 752,4 498,5 51%
Faun Pharma 5,4 4,1 32% 12,8 11,6 10% 42,2 35,8 18%
Zinzino Group 103,5 64,1 61% 278,2 186,5 49% 794,6 534,3 49%

   
För mer information vänligen kontakta
:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 15.30 den 5e oktober 2020.

   
Zinzino AB (publ.) är ett globalt företag inom direktförsäljning som marknadsför och säljer testbaserade kosttillskotts-, hudvårds- och livsstilsprodukter. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien och Hong Kong. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar