ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT Q3 2021

Report this content

God försäljningstillväxt under Q3: Zinzinos totala intäkter ökade med 11 % jämfört med föregående år.

Tillväxt i flertalet regioner bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 10 % till 111,6 (101,7) mSEK i september. Faun Pharmas externa försäljning ökade med 13 % och uppgick till 6,2 (5,5) mSEK under månaden. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 10 % till 117,8 (107,2) mSEK jämfört med föregående år.

Tredje kvartalet 2021 blev ett försäljningsmässigt bra kvartal; de Zinzino-baserade intäkterna för juli–september steg med 11 % till 298,8 (269,0) mSEK jämfört med föregående år. Totala intäkter i koncernen ökade med 11 % och uppgick till 312,9 (281,8) mSEK.

Koncernens ackumulerade försäljning januari–september 2021 ökade med 21 % till 968,7 (798,2) MSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner,MSEK 21-sep 20-sep Förändring Q3 2021 Q3 2020 Förändring Ack 2021 Ack 2020 Förändring
Norden 29,4 34,3 -14% 85,0 95,7 -11% 271,8 287,5 -5%
Centraleuropa 20,6 16,7 23% 55,4 47,1 18% 163,3 125,9 30%
Östeuropa 29,6 24,3 22% 78,9 64,3 23% 239,3 187,4 28%
Syd- & Västeuropa 12,3 9,5 29% 32,9 25,4 30% 103,4 57,2 81%
Baltikum 6,4 5,5 16% 16,9 15,4 10% 52,5 48,8 8%
Nordamerika 4,6 4,4 5% 11,4 11,6 -2% 36,5 29,8 22%
Asien-Stillahavsregionen 8,7 7,0 24% 18,3 9,5 93% 54,5 19,4 181%
Zinzino 111,6 101,7 10% 298,8 269,0 11% 921,3 756,0 22%
Faun Pharma 6,2 5,5 13% 14,1 12,8 10% 47,4 42,2 12%
Zinzino Group 117,8 107,2 10% 312,9 281,8 11% 968,7 798,2 21%

Länder i regioner:

-Norden: Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge, Sverige

-Centraleuropa: Österrike, Tyskland, Schweiz

-Östeuropa: Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien

-Syd- & Västeuropa: Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien

-Baltikum: Estland, Lettland, Litauen

-Nordamerika: Kanada, USA

-Asien-Stillahavsregionen: Australien, Hongkong, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand

För mer information vänligen kontakta:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:

Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 15.30 den 5e oktober 2021.

Zinzino är ett globalt D2C-företag från Skandinavien specialiserat på biomarkörbaserade personanpassade kosttillskott. Det är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets testbaserade och vetenskapligt beprövade kosttillskott finns för närvarande på nära 100 marknader över hela världen.

Zinzino äger de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor är beläget i Göteborg i Sverige och ytterligare kontor finns i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hongkong, Malaysia, Indien och Taiwan

Taggar:

Prenumerera

Media

Media