ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2017

Fortsatt försäljningstillväxt under tredje kvartalet; intäkterna ökade 2% mot föregående år  

Zinzinos totala intäkter för tredje kvartalet 2017 uppgick till 119,9 (117,6)* MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på 2 % jämfört med motsvarande period 2016.  

Ackumulerat för januari-september 2017 uppgick de totala intäkterna till 344,6 (295,7)* MSEK vilket motsvarade en ökning med 15%.  

Flera marknader visade stark tillväxt under kvartalet. De nyetablerade EU-marknaderna ökade sammanlagt med 75%. Tyskland ökade med 41%. I Baltikum ökade både Lettland och Litauen med 35% och de omsättningsstarka marknaderna Sverige och Finland ökade med 31% respektive 15%.  

* Jämförelsetal justerade med hänsyn till ny redovisningspolicy avseende valutarelaterade intäkter och kostnader.  

För mer information vänligen kontakta: Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn + 47 93 22 57 00 www.zinzino.se  

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn + 46 (0) 70-190 03 12 
Certified Adviser:
Erik Penser bank  

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 11.00 den 9 oktober 2017. 
  

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som opererar i Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 33 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North. Zinzino blev 2016 både utnämnt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag” och Dagens Industris Gasellföretag.

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar