ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR Q4 OCH 2017 SAMT FÖRSLAG TILL ÖKAD UTDELNING

Tillväxt i linje med prognos I linje med företagets prognos och som tidigare kommunicerats for 2017 uppgick de totala intäkterna till 540,3 (478,9)* MSEK vilket motsvarade en ökning med 13%.
Zinzinos totala intäkter för fjärde kvartalet 2017 uppgick till 154,7 (144,5)* MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på 7 % jämfört med motsvarande period 2016. 
 
Resultat Q4 påverkas av investeringar i marknadstillväxt 

Jämfört med den prognos som företaget lämnade i samband med Q3 rapporten så utvecklade sig EBITDA något sämre och ser pre­liminärt ut att hamna på 10,7 (23,1) MSEK, vilket motsvarar en vinstmarginal på 2,0% (4,8%) MSEK för helåret. För Q4 beräknas EBITDA uppgå till - 2,5 (4,6) MSEK vilket motsvarar en vinstmarginal på -1,6% (3,1%).  

Den något svagare vinstmarginalen kan främst härledas till extraordinära kostnader för kampanjer och provisioner till företagets säljkår under senare delen av Q4. Detta har skapat ett ytterligare förstärkt momentum för att generera accelererande tillväxt under 2018.  

Bolaget har under ingången av 2018 återgått till normal kostnadsnivå för säljprovisioner vilket förväntas medföra att EBITDA rör sig upp mot historiska nivåer och därmed en fortsatt god lönsamhet i nivå med tidigare kvartal.  

”Vi planerar för god tillväxt på flertalet marknader under 2018 och särskilt finns möjlighet till genombrott på volym-marknader såsom Tyskland och Spanien. Vi har vidtagit åtgärder och kommer till att förbättra vinstmarginalerna väsentligt under 2018 och framöver. Vi har som mål att nå 1 miljard SEK i omsättning inom 3 till 4 år, vilket ger skalfördelar och kraftigt förbättrad lönsamhet,” säger VD Dag Bergheim Pettersen. 
 
Ökad utdelning 

Zinzinos verksamhet fortsätter att generera ett positivt kassaflöde under 2017 och även under Q4. Styrelsen har gjort en strategisk översyn och i samband med detta utarbetat en plan för att arbeta aktivt med balansräkningen i koncernen. På så vis skapas bland annat utrymme till ökad aktieutdelning under 2018. Styrelsens kommer därmed att föreslå årsstämman 2018 en aktieutdelning på 45 (25) öre per aktie.  

* Jämförelsetal justerade med hänsyn till ny redovisningspolicy avseende valutarelaterade intäkter och kostnader
 
För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn + 47 93 22 57 00 www.zinzino.se  

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn + 46 (0) 70-190 03 12  

Certified Adviser: Erik Penser bank  

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 18.00 den 19 januari 2018.  

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som opererar i Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 33 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North. Zinzino blev 2016 både utnämnt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag” och Dagens Industris Gasellföretag.

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar