ZINZINO AB (PUBL): Q1; FORTSATT GOD TILLVÄXT OCH STARKT FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET, EBITDA ÖKAR 45%

DELÅRSRAPPORT Q1 - 2018
Ett arbetsintensivt första kvartal slutade positivt. EBITDA uppgick till 8,4 (5,8) MSEK och steg med 45% jämfört med samma period förra året. Ett flertal processer som startat under första kvartalet har nu lagt grunden för fortsatt effektivisering och tillväxt enligt tidigare lagd prognos.

Försäljningsmässigt går fortsatt Norden starkt framåt. Sverige ökade med 18%, Danmark med 12% och Finland med 10%. Flertalet av de nyetablerade marknaderna i Europa har visat tillväxt under kvartalet och allra mest ökade försäljningen i Ungern.

Inför nästa kvartal stärks fokus på den nordamerikanska marknaden för att öka effektiviseringen av administrationen och därigenom lönsamheten. Under första kvartalet har också etableringsprocessen i Australien initierats, en marknad som är viktig för den fortsatta tillväxten och globaliseringen.

”De senaste åren har vi lanserat flera nya hälsoprodukter i en mängd nya länder. Vi ska fortsätta att arbeta med att förbättra oss och vara hungriga på tillväxt. Vi har en mycket skalbar affärsmodell och kommer jobba hårt för att dubblera vår försäljning från drygt en halv miljard till en miljard under de nästkommande åren”, säger Dag Bergheim Pettersen (CEO) i sin kommentar till rapporten.

KVARTALET SOM GÅTT I SAMMANFATTNING 

  • Totala intäkter ökade med 7% till 137,5 (128,2) MSEK.
  • Bruttovinsten ökade med 19,7% och uppgick till 46,7 (39,0) MSEK.
  • Bruttovinstmarginalen ökade med 3,5 procentenheter till 33,9% (30,4%).
  • EBITDA ökade med 44,8% och uppgick till 8,4 (5,8) MSEK.
  • EBITDA-marginalen ökade med 2,6 procentenheter till 6,1% (4,5%).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,9 (7,7) MSEK.
  • Lansering av den nyttiga, välsmakande och 100% vegancertifierade Energy Bar.
  • Strategisk marknadssatsning mot Nordamerika med IT i fokus.
  • Etableringsprocess initierad i Australien.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700

www.zinzino.com

Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 15 maj 2018.

 
Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 33 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North. Zinzino blev 2016 både utnämnt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag 2015” och Dagens Industris Gasellföretag.

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 34 marknader i Europa, Nordamerika och Australien. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Sydney. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North.