ZINZINO AB (PUBL): STYRELSEN BESLUTAR ATT EMITTERA 200 000 TECKNINGSOPTIONER

Styrelsen Zinzino AB (publ) har beslutat att med mandat från årsstämman i bolaget den 2018-05-15 emittera 200 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna nya teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma Dr. Paul Clayton, ambassadör och medlem av Zinzinos forskningsråd.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament för en viktig extern sam-arbetspartner som i hög grad bidrar till bolagets positiva utveckling. Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom teckning på teckningslista senast den 31 oktober 2018. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Vid förvärven skall för teckningsoptionerna erläggas marknadsmässig premie, vilken skall fastställas genom tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell.

Varje teckningsoption skall medföra en rätt att från och med Bolagsverkets registrering av teckningsoptionerna till och med den 31 oktober 2023 teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs om 12 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 20 000 kronor
   

För mer information vänligen kontakta: Fredrik Nielsen, CFO Zinzino, tfn +46 (0) 707 900 174
www.zinzino.com  


Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12  


Certified Adviser:
Erik Penser Bank Aktiebolag
   

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 33 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North. Zinzino blev 2016 både utnämnt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag 2015” och Dagens Industris Gasellföretag.

Taggar:

Om oss

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa, Nordamerika och Australien. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 anställda och finns på 34 marknader i Europa, Nordamerika och Australien. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Sydney. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar