ZINZINO AB (PUBL): VALBEREDNINGENS LEDAMÖTER INFÖR ZINZINOS ÅRSSTÄMMA 2022

Report this content

I enlighet med årsstämmans beslut ska Zinzino AB:s valberedning bestå av tre ledamöter. Ledamöterna utses av de två röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar delta i valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

 I enlighet med ovanstående principer består valberedningen av följande tre ledamöter:

• Hans Jacobsson, styrelseordförande i Zinzino AB

• Magnus Götenfelt, representerar Saele Invest AS och familjen Saele

• Cecilia Halldner, representerar Cashflow Holding ApS, Peter Sörensen

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 september 2021. Till valberedningens ordförande har Magnus Götenfelt utsetts. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 73% procent av röstetalet för samtliga aktier i Zinzino AB. Aktieägare kan kontakta valberedningskommittén med förslag avseende kommitténs arbete. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman och skickas till valberedningens ordförande via shares@zinzino.com. Mer information återfinns på bolagets webbplats: zinzino.com

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Nielsen CFO Zinzino +46 (0) 70 790 01 74, fredrik.nielsen@zinzino.com

Bilder för fri publicering:

Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollblom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,

email: certifiedadviser@penser.se

Zinzino är ett globalt D2C-företag från Skandinavien specialiserat på biomarkörbaserade personanpassade kosttillskott. Det är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets testbaserade och vetenskapligt beprövade kosttillskott finns för närvarande på över 100 marknader över hela världen.

Zinzino äger de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor är beläget i Göteborg i Sverige och ytterligare kontor finns i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hongkong, Malaysia, Indien, Taiwan och Sydafrika.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media