ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expanderar i Asien

Report this content

Zinzino bekräftar härmed förvärvet av VMA Life för expansion inom den Asiatiska regionen såsom Singapore, Malaysia, Taiwan, Thailand och Hong Kong.

Idag den 6 april 2020 signerade Zinzino det slutgiltiga förvärvsavtalet med VMA Life i Singapore.

VMA Life är ett direktförsäljningsbolag med huvudkontor i Singapore som bedriver verksamhet i Malaysia, Thailand, Taiwan, Hongkong Kina och Singapore. VMA Life säljer produkter inom hälsa och skönhet.

” Med Zinzino får vi en stark partner med fantastiska produkter som vi tror kommer att passa kunderna i vår region perfekt” säger Kenneth Koh, VD och ägare till VMA Life.

”Kenneth Koh och VMA Life blir en mycket viktig pusselbit för Zinzino i vår målsättning att expandera i Asien. Vi hade försäljningsstart i Australien tidigare i år och kommer starta vår försäljning i Indien under 2020. Genom förvärv av VMA Life får vi kompetens- och kunskapstillskott i den asiatiska regionen men också en hävstångseffekt när vi introducerar våra produkter och vårt kundfokuserade försäljningskoncept” avslutar Dag Bergheim Pettersen, VD Zinzino.

VMA Life är lönsamt och omsätter ca 2 mUSD/år. Genom samarbetet förväntas Zinzinos produkter och affärsmodell öka försäljningen redan 2020.

Enligt signerat avtal skall Zinzino vid tillträdet betala en fast köpeskilling om 0,4 mUSD fördelat på 50% kontant och 50% nyemitterade Zinzino aktier. Sedan tillkommer villkorade tilläggsköpeskillingar baserat på försäljningsutvecklingen under 2020–2023. De totala tilläggsköpeskillingarna uppgår till maximalt 1,15 mUSD fördelat på 50% kontant och 50% aktier. Förvärvet finansieras med egen kassa och tilläggsköpeskillingarna kommer att genereras genom vinster från VMA Life.

För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:
Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollbom@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,
email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 17.00 den 6 april 2020.

Zinzino AB (publ.) är ett globalt direktförsäljningsföretag som marknadsför och säljer testbaserade produkter inom kosttillskott, hudvård och livsstil. Zinzino äger det norska företaget BioActive Foods AS och forsknings-/produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Helsingfors, Riga, Oslo, Florida och Adelaide. Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar