• news.cision.com/
  • Zinzino/
  • ZINZINO AB (PUBL): Zinzino förvärvar varumärkesportfölj med schweizisk hudvård och hälsokost

ZINZINO AB (PUBL): Zinzino förvärvar varumärkesportfölj med schweizisk hudvård och hälsokost

Report this content

Zinzino, det globala hälso- och friskvårdsvarumärket från Skandinavien, har förvärvat de schweiziska bolagen Enhanzz Global AG och Enhanzz IP AG samt dess hudvårdsmärke HANZZ+HEIDII och varumärket YU; en serie multifunktionella kosttillskott. Detta är ett strategiskt viktigt steg i Zinzinos tillväxtplaner med fokus på att förbättra personlig hälsa och välbefinnande på global nivå med nyskapande bioteknik och en banbrytande produktportfölj som marknadsförs genom direktförsäljning.

Enhanzz är ett innovativt direktförsäljningsföretag från Schweiz som inriktar sig på på exklusiva, naturliga och veganska hudvårdsprodukter. Det varumärkesskyddade HANZZ+HEIDII-sortimentet är baserat på bioteknik som använder växtstamceller från Edelweiss och snöalger. Varumärkesportföljen innehåller också YU; en serie naturliga, multifunktionella kosttillskott avsedda att stödja en hälsosam, glad och aktiv livsstil.

Ett visionärt tankesätt med ett tech first-perspektiv och väl positionerad för kommande trender lägger grunden för förvärvet av Enhanzz och varumärket HANZZ+HEIDII. Sedan förvärvet av VMA Life 2020 har Zinzino letat efter fler kraftfulla investeringar för att behålla sin hållbara, lönsamma tillväxt, stärka sin distributionskraft, etablera sig på nya marknader och bredda produktportföljen inom nya konsumentområden. Förvärvet av Enhanzz möjliggör för uppenbara synergier mellan produktlinjer och inom distributionsorganisationerna. Enhanzz är verksam inom en växande marknad inom naturlig hudvård baserad på beprövad vetenskap och naturliga element. Produkterna kompletterar Zinzinos helt naturliga produktportfölj mycket väl.

- Individuell rådgivining och skräddarsydda lösningar är framtiden, och inte bara inom hälsa och friskvård, säger Dag Bergheim Pettersen, VD på Zinzino. Tillsammans har vi 100 års kombinerad branscherfarenhet och allt som krävs för att driva den moderna, personliga shoppingupplevelsen genom direktförsäljning.

- Vi har länge velat utöka vårt utbud av hudvård och samarbeta med människor som delar vårt starka, kundcentrerade tillvägagångssätt och ambition att skapa en holistisk produktupplevelse i direktförsäljningens globala gemenskap, fortsätter Dag Bergheim Pettersen. Jag är stolt över att kunna konstatera att vi äntligen har hittat vår perfekta match. Enhanzz står för en inkluderande social kultur som arbetar målinriktat mot ett gemensamt större syfte vilket rimmar extremt väl med vårt övergripande syfte att inspirera till förändring i livet och återställa balansen i världen.

Zinzino förvärvar bolaget Enhanzz IP AG inklusive IP-rättigheter till dess varumärken HANZZ+HEIDII och YU. Dessutom förvärvas Enhanzz Global AG med tillhörande distributörsorganisation samt varulager. Verksamheten som under föregående år omsatt ca 3 mEUR förväntas kunna skapa stark tillväxt genom de synergier som uppstår i de gemensamma nätverken. Bruttomarginalerna i verksamheten är goda och lönsamheten kommer därmed kunna utvecklas mycket väl genom utnyttjande av ZInzinoz befintlliga tekniska plattform och organisation.

Zinzino skall vid tillträdet betala en fast köpeskilling om 1 mEUR fördelat på 75% kontant och 25% nyemitterade Zinzino-aktier. Dessutom tillkommer villkorade tilläggsköpeskillingar baserat på försäljningsutvecklingen genererat av den förvärvade distributörsorganisationen under perioden 2022–2027. De totala tilläggsköpeskillingarna beräknas uppgå till 2,5 mEUR men kan vid maximalt utfall uppgå till 6,5 mEUR och skall till 100% regleras med nyemitterade Zinzino-aktier. Den kontanta delen av köpeskillingen finansieras med egen kassa.

För mer information, vänligen kontakta:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Fredrik Nielsen CFO Zinzino +46 707 900 174, fredrik.nielsen@zinzino.com

Bilder för fri publicering:

marketing@zinzino.com

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00,

email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 09.30 den 6 april 2022.

Zinzino är ett globalt direktförsäljningsföretag från Skandinavien specialiserat på testbaserade, personanpassade kosttillskott. Det är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets vetenskapligt beprövade kosttillskott finns för närvarande på mer än 100 marknader över hela världen. Zinzino äger de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor är beläget i Göteborg och ytterligare kontor finns i Europa, Asien, USA och Australien. 

Taggar: