Hässelby Hem och Zitius utökar sitt samarbete

Zitius är sedan tidigare kommunikationsoperatör i Hässelby Hems öppna nät. Ett samarbete som fungerar mycket väl och som parterna nu väljer att utöka.

-Att vi nu får möjligheten att förse alla hyresgäster i Hässelby Hem med en kollektiv TV-lösning utöver valfriheten för hyresgästerna i det redan installerade öppna nätet är vi fantastiskt glada över, säger Haval van Drumpt, VD Zitius.

-Att Hässelby Hem uppskattar och inser värdet av att samarbeta med marknadens mest erfarna och största kommunikationsoperatör gör oss mycket stolta och gör att vi får bekräftelse på att Zitius sätt att driva kommunikationsoperatörsrollen framåt stärks, fortsätter han.

-Vi vet att våra hyresgäster värdesätter valfrihet och mångfald parallellt med enkelhet, säger Carl Talling, Marknadschef på Wallfast, Hässelby Hems moderbolag. Utökningen av vårt samarbete och avtal med Zitius innebär att alla hyresgäster i Hässelby Hems populära fastighetsbestånd enkelt får tillgång till en TV-lösning utöver ett redan brett utbud av tjänster via det öppna nätet, säger han.

-Vår vision, som ett hållbart företag i en digitaliserad värld, är att ge våra hyresgäster ett kvalitativt boende och därför är kommunikation en viktig del i utvecklingen för Hässelby Hem. Samarbetet med Zitius som leverantör känns helt rätt och vi ser fram emot att fortsatt erbjuda våra hyresgäster ett enkelt framtidssäkrat boende kopplat till kvalitet och kommunikation, fortsätter Carl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Haval van Drumpt, VD, Zitius Service Delivery AB
Tfn: 070-652 93 93, epost: haval.vandrumpt@zitius.com

Carl Talling, Marknadschef Wallfast, Hässelby Hems moderbolag.
Tfn: 070-772 06 51, epost: carl.talling@wallfast.com 

Detta är Hässelby Hem

Hässelby Hem äger och förvaltar drygt 2 500 lägenheter i Hässelby Strand, Hässelby Gård och Hässelby Villastad. Hässelby Hem vill långsiktigt förvalta och utveckla fastigheter och områden i Hässelby. Vår vision är att ge våra hyresgäster ett kvalitativt boende i välskötta hus.

Zitius är Sveriges största kommunikationsoperatör och erbjuder öppna nätlösningar för stadsnät, landsbygd, privata och allmännyttiga fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar och andra nätägare. Zitius har över 290 000 kontrakterade hushåll. Företagets öppna modell innebär full konkurrens och ger ett brett utbud av tjänster inom TV, bredband och telefoni från de starkaste leverantörerna. Zitius har sedan maj 2014 Telia Company som ägare.

Taggar:

Om oss

Zitius är Sveriges största kommunikationsoperatör och erbjuder öppna nätlösningar för stadsnät, privata och allmännyttiga fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, landsbygd och andra nätägare. Zitius har cirka 290 000 kontrakterade hushåll. Företagets öppna modell innebär full konkurrens och ger ett brett utbud av tjänster inom TV, bredband och tv från de starkaste leverantörerna. Zitius har sedan maj 2014 TeliaCompany som ägare.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

-Vår vision, som ett hållbart företag i en digitaliserad värld, är att ge våra hyresgäster ett kvalitativt boende och därför är kommunikation en viktig del i utvecklingen för Hässelby Hem. Samarbetet med Zitius som leverantör känns helt rätt och vi ser fram emot att fortsatt erbjuda våra hyresgäster ett enkelt framtidssäkrat boende kopplat till kvalitet och kommunikation.
Carl Talling