Efter gårdagens rekordhöga elpris - 80% väljer att teckna fast elavtal

Report this content

Under gårdagen fick vi Sverige ett nytt rekord. Denna gång var det historiskt högt elpris. Det elområde som fick se högsta spotpriset var SE4, där elpriset landade på 163 öre/kWh. I elområde SE4 ingår, Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och Västra Götalands län. 

Allt fler väljer fast elavtal

Elskling har observerat att allt fler kunder väljer fast elavtal. Efter gårdagens prisrush kunde Elskling konstatera att 80% av alla som bytte elleverantör via jämförelsetjänsten tecknade en klar majoritet fast elavtal.

"Det här är väldigt ovanligt, historiskt har vi i Sverige sett en fördelning på 50/50. Men på grund av ökade elpriser vågar folk inte ta lika mycket risk, vilket troligen lett till att gårdagens prisrekord fick allt fler kunder att välja fast elavtal" säger, Fabian Van Beirs, Partner manager på Elskling.se en del av Zmarta.

“Ett rörligt elavtal följer priset på elbörsen och blir såklart ett mindre lockande alternativ i tider med väldigt höga elpriser. Likväl kan det vara en risk att binda upp sig på ett högt fast elavtal om priserna sjunker” säger Marcus Tinusson, Commercial Director på Elskling.se en del av Zmarta.


Främst villaägare som ser över sitt elavtal

78% av de som såg över sitt elavtal under gårdagen var villaägare. Villor har vanligtvis en mycket högre snittförbrukning än lägenheter. Det blir därför mycket mer märkbart för en villaägare när priset på el skjuter i höjden.

Nedan har vi ett räkneexempel som visar vad årskostnaden skulle bli om årssnittet skulle landa på gårdagens elpris.


Bilden är ett räkneexempel och tar inte höjd för skatter och andra avgifter.


Estimerad kostnad om årssnittet skulle landa på 163 öre/kWh istället för 69 öre/kWh vilket var snittet den 15 september förra året.

“Villaägare har såklart mycket mer att spara på genom att se över sitt elavtal och försäkra sig om att det inte betalar för mycket i onödan. Men det betyder inte att du med lägenhet inte bör se över ditt avtal! Våra kunder sparar i snitt 1 800 kr/år, och som exemplet ovan visar kan det vara mycket mer än så!” säger Marcus Tinusson, Commercial Director på Elskling.se

Vanligast att välja ett miljövänligt elavtal

Glädjande är att 77% av de elavtal som tecknades via Elskling under gårdagen var av typen miljömärkt el, det vill säga förnybar energi. 
Förnybar energi är energi taget av källor som är förnyelsebara. Det vill säga källor som inte är begränsade och som kommer tömmas i loppet av en mänsklig tidsskala. Några av de vanligaste formerna är vindkraft, vattenkraft och solenergi. Förnybar energi medför inte utsläpp av CO2 såsom energiproduktion från fossila bränslen. 


För- och nackdelar med olika elavtalstyper


Rörligt elavtal

Priset på det rörliga elavtalet baseras på det spotpris som säljs via nordiska elbörsen Nordpool. Snittet per månad avgör vad du kommer att behöva betala per kWh, tillsammans med det påslag som elbolagen har.

 

Fördelar: Skulle priset falla på elbörsen kommer ditt elavtal följa den utvecklingen och priset per kWh blir billigare. Har historiskt sett visat sig vara det bästa valet.

 

Nackdelar: Ökar priset på elbörsen kommer priset på din el per kWh också öka. För någon med tight ekonomisk situation kan detta innebära påfrestningar på ekonomin. 


Fast elpris

Det fasta avtalet är precis så som det låter, ett fast pris. Priset är bundet och påverkas inte av svängningar i priset på elbörsen. Vanligt är att avtalstiden är på ett till två år.

 

Fördelar: Du vet vad du kommer att betala per kWh varje månad. Din elfaktura blir nödvändigtvis inte exakt samma varje månad då priset såklart påverkas av din förbrukning. Skulle priset skjuta i höjden betalar du samma som när du tecknade ditt avtal, men fakturan blir mer förutsägbar och du slipper otäcka överraskningar. 

 

Nackdelar: Priset är bundet vilket innebär om priset på elbörsen faller så kommer ditt pris att fortsatt vara detsamma. Fasta elavtal är oftast något dyrare eftersom elbolagen måste ta höjd för dessa svängningar från elmarknaden. Faller då elpriset till låga nivåer är du kvar med de pris du tecknade till som kanske ligger mycket högre än snittet. 

Anvisningsavtal

 

Anvisningspris: Om kunden inte valt elavtal ger elbolagen detta pris. Bolagen sätter anvisningspriset, som generellt är dyrare för kunden.

Jämför och teckna elavtal via Elskling.se
 

Agnes Palinski
Head of PR and Communications  

+46739884468
agnes.palinski@zmartagroup.com

 

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på www.elskling.se en del av Zmarta.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det här är väldigt ovanligt, historiskt har vi i Sverige sett en fördelning på 50/50. Men på grund av ökade elpriser vågar folk inte ta lika mycket risk, vilket troligen lett till att gårdagens prisrekord fick allt fler kunder att välja fast elavtal.
Fabian van Beirs