Elpriset upp 1 417% i elområde SE4 från gårdagen

Report this content

Elpriset har legat i fokus under september efter det att Sverige nådde en ny högsta nivå. Elpriset fortsätter att ligga högt efter de vilda prissvängningarna i september. Men under söndagen (3/10) föll elpriset markant ner på en nivå vi inte sett på flera månader. Priset landade på 9.3 öre/kWh i hela landet, något som inte hör till vanligheten att vi i hela landet har exakt samma elpris.

- "Vi ser att intresset för att byta elavtal är högt. Till följd av det stora svängningarna i elpriset väljer fler att teckna fast elavtal", säger Marcus Tinusson, Commercial Director på Elskling.se en del av Zmarta.

Låga elpriset höll inte i sig länge

Dessvärre höll det låga elpriset inte i sig mer än en dag. Priset har ökat i samtliga elområden men inget område lika kraftigt som elområde SE4 där elpriset har skjutit i höjden med hela 1 417% från gårdagens pris på 9.3 öre/kWh till 141 öre/kWh. Område SE3 där blanda annat Stockholm ingår har en något “mildare” ökning om 512%. 

- "Det kan kännas orättvist att boende i södra Sverige får erfara ytterligare elprishöjningar medan övriga delar av landet får se lägre elpriser. Skillnaden vi ser mellan elområdena är ovanligt stor och indikerar att nätet varit överbelastat. Förhoppningsvis ska investeringar i nätet minimera framtida flaskhalsar", säger Fabian van Biers, Partner manager på Elskling.se en del av Zmarta.

Trots kraftiga vindar och hög vindkraftsproduktion kvarstår de höga priserna

Vindkraften drar ett tungt lass och stod i söndags för 60% av den totala elproduktionen, vilket troligen är en anledning till att elpriset blev så pass lågt. För elområde SE1 och SE2 producerade vindkraften 112% respektive 241% av den totala energiförbrukningen, vilket har inneburit att överskottsenergin kunnat transporteras nedåt i landet för att på så sätt pressa priserna även längre ner i landet. 

Andel vindkraft av total energiproduktion

04-10-2021: 63%
03-10-2021: 60%
02-10-2021: 51%
01-10-2021: 47%
30-09-2021: 27%
29-09-2021: 24%
28-09-2021: 28%
27-09-2021: 33%
26-09-2021: 16%
- "När vindkraften står för en sån stor del av elproduktionen brukar priset pressas nedåt i och med att vindkraft inte går att lagra på samma sätt som vatten i magasin. Blåser det mycket produceras mycket el som generellt sätt trycker ned elpriset", säger Marcus Tinusson, Commercial Director på Elskling.se en del av Zmarta

Agnes Palinski
Head of PR and Communications  

+46739884468
agnes.palinski@zmartagroup.com

 

Om elskling.se - Sveriges ledande tjänst för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 700 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på www.elskling.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ser att intresset för att byta elavtal är högt. Till följd av det stora svängningarna i elpriset väljer fler att teckna fast elavtal
Marcus Tinusson