Zmarta Group fullföljer förvärvet av Insplanet och blir ledande i Norden

Detta dokument är inte ett pressmeddelande avseende erbjudandet till aktieägarna i Insplanet AB (publ). Information om erbjudandet och dess villkor finns tillgängligt här.

Detta dokument är endast för allmän information och utgör inte ett erbjudande, eller del av ett erbjudande, att köpa, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att sälja eller en inbjudan att deltaga i något erbjudande avseende aktier i Insplanet.

Detta dokument får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av erbjudandet, distribution av detta dokument eller godkännande av accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. 

Zmarta Group fullföljer förvärvet av Insplanet AB (publ), som offentliggjordes i augusti 2018. Med Nordens bredaste digitala tjänst för privatekonomi utmanar Zmarta befintliga aktörer samtidigt som konsumenterna får ännu fler möjligheter till bättre privatekonomi och ökad transparens.

Zmarta Groups erbjudande till aktieägarna i Insplanet har accepterats av 98,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Insplanet. Zmarta Group kommer att fullfölja affären.

”Zmarta kan nu erbjuda Nordens vassaste plattform för de tre områden som utgör hushållens största utgifter – försäkringar, lån och elavtal. Konsumenterna sparar tid och pengar. Nästa steg är att expandera de tre vertikalerna på våra huvudmarknader och utnyttja den expertis som finns i båda bolagenför att skapa de bästa jämförelseprodukterna online. Insplanet har stor erfarenhet från digital förmedling av sakförsäkringar i Sverige. Zmarta har en stark position i Sverige, Norge och Finland. Sammantaget bildar detta grund för oss att expandera på och förändra dessa marknader. Zmarta ska bli norra Europas främsta och bredaste digitala jämförelsetjänst för privatekonomi”, säger Björn Lander, ansvarig för digitala jämförelseplattformar globalt inom Bauer Media Group.

Nu är Zmarta en ledande aktör inom jämförelse av privatekonomiska tjänster i Norden, med fokus på privatlån, bolån, elavtal och försäkringar. Insplanet har en marknadsledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten Insplanet.com. Plattformarna skapar transparens på marknaderna och har inga dolda avgifter.

"Jämförelsetjänster online har ökat transparensen på många marknader redan, men vi ser en fortsatt stor potential på den nordiska försäkringsmarknaden. Nordiska konsumenter använder inte dessa onlinetjänster i samma utsträckning som andra europeiska konsumenter, och den nordiska marknaden är idag inte tillräckligt transparent. Med vår gemensamma plattform kan vi proaktivt ge kunderna smarta råd samtidigt som de får en bättre överblick över privatekonomin”, säger Tomas Jonson, VD på Insplanet.

Med utgångspunkt från tre starka vertikaler – lån, försäkring och el – satsar Zmarta nu fullt ut på att erbjuda flera produkter på samma plattform. Detta följer strategin för Bauer Media Group, där Zmarta Group ingår. Bauer har investerat i flera digitala jämförelseplattformar i Europa, bland annat i Polen och Tjeckien, med den övergripande strategin att erbjuda flera produkter på marknadsledande plattformar med starka varumärken. Nyligen har Bauer Group satt upp en central organisation, ledd av Björn Lander, tidigare VD för Zmarta Group.

“Bauers digitala jämförelseplattformar har nu marknadsledande positioner på sex europeiska marknader, som alla är starka när det gäller digitala konsumenttjänster. Strategin är att befästa dessa positioner och skapa breda plattformar, för att på så sätt öka transparens och jämförbarhet för konsumenterna. Vi är säkra på att de vill ha detta när de ska fatta viktiga beslut, särskilt om privatekonomin”, säger Björn Lander.

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Lander, Global Business Area Head OCPs
Bauer Media Group
+46 736 73 18 99
bjorn.lander@zmartagroup.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media